BDT Eğitimleri Takvimi

16

Ocak

8

Ağustos

 

DATEM

Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi Hakkında

DATEM, psikolojik sorunlar için en güncel ve bilimsel destek almış psikoterapi yaklaşımları üzerine akademik ve klinik uzmanlığa sahip, temel ve uygulamalı klinik araştırmalar yürüten ve yetkin psikoterapistler yetiştirmek için eğitim ve süpervizyon programları düzenleyen bir merkezdir. Merkez Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından kurulmuştur ve yönetilmektedir.

 

DATEM psikolojik sorunların sağaltımında bilimsel kanıt temelli klinik uygulama yaklaşımını benimsemektedir. Son yirmi yılda sağlık ve ruh sağlığı alanlarında gün gittikçe benimsenen bu yaklaşım psikolojik sorunlarda tedavi seçimini en güncel, geçerli ve güvenilir bilimsel kanıtları klinik uzmanlık ile değerlendirerek yapmak gerektiğini savunur. Bu bağlamda klinik uzmanlık, psikolojik sorunları değerlendirme ve terapi yöntemlerini seçip kullanmada ileri düzey klinik bilgi, beceri ve deneyime sahip olma anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda tedavi seçimlerinde danışanların özelliklerini, tercihlerini ve kültürünü de gözetmek gerektiğini vurgular. DATEM bu yaklaşımın öngördüğü anlayıştan hareketle tüm araştırma ve eğitim çalışmalarını başlattığı BiKTEP (Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler) Programı bünyesinde yürütmektedir.

 

Güncel bilimsel veriler değerlendirilerek hazırlanan ve ruh sağlığı uzmanlarını psikolojik sorunların tedavisi ile ilgili kararlarında doğru yönlendirmeyi amaçlayan uluslararası klinik uygulama kılavuzları Bilişsel ve Davranışçı Terapileri çok sayıda psikolojik sorunun tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken yaklaşım olarak önermektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi ya da kısaca BDT olarak da bilinen bu terapi yaklaşımı düşünce, duygu ve davranışların birbirine bağlı olduğunu ve bunlardan birindeki değişikliğin diğerlerinde de değişikliği ortaya çıkardığını savunur. Örneğin, bir durum karşısında nasıl davrandığımızı değiştirirsek o durumla ilgili ne düşündüğümüz ve ne hissettiğimiz de değişecektir. Dolayısıyla, terapide amaç psikolojik sorunları sürdüren düşünce ve davranışları değiştirmektir. Bilişsel ve Davranışçı Terapiler farklı psikolojik sorunlar için geliştirilmiş farklı BDT protokollerini ve planlarını yelpazesinde barındıran genel bir terimdir. BDT protokollerini ve planlarını birbirinden ayıran terapide kullandıkları yöntemler ve geliştirildikleri sorunlar için sahip oldukları bilimsel destektir.

 

DATEM, BiKTEP Programı kapsamında farklı psikolojik sorunlar için geliştirilmiş ve en güçlü bilimsel desteğe sahip vaka formülasyonu ve terapi yöntemlerini bünyesinde birleştiren BDT protokollerini ruh sağlığı çalışanlarına aktarabilmek için eğitimler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra, aktif danışan gören klinisyenlerin klinik yeti ve becerilerini güçlendirmek için süpervizyon programları açmaktadır. Tüm eğitimler ve süpervizyonlar Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilmektedir.

 

DATEM psikolojik sorunların ortaya çıkış mekanizmaları ve etkili tedavilerine yönelik araştırmalar yürütmektedir. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu doğal afetler, insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet sonrası ortaya çıkan travma sonrası stres sorunlarının etiyolojisine ve tedavisine yönelik çok sayıda uluslararası araştırma projesi yürütmüştür. Bu çalışmalar uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış ve konferanslarda sunulmuştur. Şu an fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gören kadınlarda gelişen travmatik stres sorunlarını ve bu sorunların davranışçı yöntemlerle tedavisinin etkinliğini inceleyen araştırma projeleri yürütmektedir.

DATEM, psikolojik sorunlar için en güncel ve bilimsel destek almış psikoterapi yaklaşımları üzerine klinik uzmanlığa sahip, temel ve uygulamalı klinik araştırmalar yürüten ve yetkin psikoterapistler yetiştirmek için eğitim ve süpervizyon programları düzenleyen bir merkezdir. Merkez Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından kurulmuştur ve yönetilmektedir.

 

DATEM psikolojik sorunların sağaltımında bilimsel kanıt temelli klinik uygulama yaklaşımını benimsemektedir. Son yirmi yılda sağlık ve ruh sağlığı alanlarında gün gittikçe benimsenen bu yaklaşım psikolojik sorunlarda tedavi seçimini en güncel, geçerli ve güvenilir bilimsel kanıtları klinik uzmanlık ile değerlendirerek yapmak gerektiğini savunur. Bu bağlamda klinik uzmanlık, psikolojik sorunları değerlendirme ve terapi yöntemlerini seçip kullanmada ileri düzey klinik bilgi, beceri ve deneyime sahip olma anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda tedavi seçimlerinde danışanların özelliklerini, tercihlerini ve kültürünü de gözetmek gerektiğini vurgular. DATEM bu yaklaşımın öngördüğü anlayıştan hareketle tüm klinik, araştırma ve eğitim çalışmalarını başlattığı BiKTEP (Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler) Programı bünyesinde yürütmektedir.

 

Güncel bilimsel veriler değerlendirilerek hazırlanan ve ruh sağlığı uzmanlarını psikolojik sorunların tedavisi ile ilgili kararlarında doğru yönlendirmeyi amaçlayan uluslararası klinik uygulama kılavuzları Bilişsel ve Davranışçı Terapileri çok sayıda psikolojik sorunun tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken yaklaşım olarak önermektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi ya da kısaca BDT olarak da bilinen bu terapi yaklaşımı düşünce, duygu ve davranışların birbirine bağlı olduğunu ve bunlardan birindeki değişikliğin diğerlerinde de değişikliği ortaya çıkardığını savunur. Örneğin, bir durum karşısında nasıl davrandığımızı değiştirirsek o durumla ilgili ne düşündüğümüz ve ne hissettiğimiz de değişecektir. Dolayısıyla terapide amaç psikolojik sorunları sürdüren düşünce ve davranışları değiştirmektir. Bilişsel ve Davranışçı Terapiler farklı psikolojik sorunlar için geliştirilmiş farklı BDT protokollerini ve planlarını yelpazesinde barındıran genel bir terimdir. BDT protokollerini ve planlarını birbirinden ayıran terapide kullandıkları yöntemler ve geliştirildikleri sorunlar için sahip oldukları bilimsel destektir.

 

DATEM, BiKTEP Programı kapsamında farklı psikolojik sorunlar için geliştirilmiş ve en güçlü bilimsel desteğe sahip yöntemleri bünyesinde birleştiren BDT protokollerini ve planlarını araştırma, eğitim ve klinik çalışmalarında kullanmaktadır. DATEM’in klinik uzmanlığı anksiyete bozuklukları, travma ve stresörle ilişkili bozukluklar, obsesif-kompülsif ve ilişkili bozukluklar, yeme bozuklukları, majör depresyon, uzamış yas, duygu kontrol sorunlarını kapsamaktadır. DATEM, yine BiKTEP Programı kapsamında klinik uzmanlığını ruh sağlığı çalışanlarına aktarabilmek için bilişsel ve davranışçı terapilerin klinik uygulamalarına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca, aktif danışan gören klinisyenlerin klinik yeti ve becerilerini güçlendirmek için süpervizyon programları açmaktadır. Tüm eğitimler ve süpervizyonlar Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilmektedir.

 

DATEM psikolojik sorunların ortaya çıkış mekanizmaları ve etkili tedavilerine yönelik araştırmalar yürütmektedir. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu doğal afetler, insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet sonrası ortaya çıkan travma sonrası stres sorunlarının etiyolojisine ve tedavisine yönelik çok sayıda uluslararası araştırma projesi yürütmüştür. Bu çalışmalar uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış ve konferanslarda sunulmuştur. Şu an fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gören kadınlarda gelişen travmatik stres sorunlarını ve bu sorunların davranışçı yöntemlerle tedavisinin etkinliğini inceleyen araştırma projeleri yürütmektedir.