2022-2023 Güz Dönemi BDT Eğitimi

2022-2023 Güz Dönemi BDT Eğitim Programı Ekim ayında online platformda başlıyor!
Detaylı bilgi

Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama

DATEM psikolojik sorunların sağaltımında bilimsel kanıt temelli klinik uygulama yaklaşımını benimsemektedir.
Detaylar

Güncel BDT Eğitimleri