2021 - 2022 Güz BDT Eğitimi

2021 - 2022 Güz Dönemi BDT Eğitim Programı Kasım ayında online platformda başlıyor!
Detaylı bilgi

Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama

DATEM psikolojik sorunların sağaltımında bilimsel kanıt temelli klinik uygulama yaklaşımını benimsemektedir.
Detaylar

Güncel BDT Eğitimleri