Eğitimler

Terapistin Soru İşaretleri - Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile Vaka Konsültasyonu (Online)

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile Vaka Konsültasyonu, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun klinik uygulama alanına katkı sağlamak amacıyla terapistlere / terapist adaylarına yönelik gerçekleştirdiği düzenli buluşmalardır. Bilişsel ve Davranışçı Terapilere ilgi duyan klinisyenlerin bir araya geldiği bu oturumlar, terapistlere danışanlarıyla klinik uygulamalarına yönelik sorularını Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na sorma imkânı verir.

Bu buluşmaların, her oturumunda farklı bir tema işlenir. Oturumlara yönelik detaylar (belirlenen tema, tarih, başvuru formu, vb.) internet sitemiz (datem.com.tr) ve DATEM sosyal medya kanalları (Instagram @datem.egitim) üzerinden duyurulur. Terapistler, ilgi duydukları oturuma / oturumlara katılma özgürlüğüne sahiptir ve her oturuma düzenli devam etme zorunluluğu yoktur. Bu konsültasyon oturumlarında herhangi bir didaktik ders anlatımı gerçekleşmez. Bu oturumların temel amacı terapistlerin uygulamayla ilgili zorlanmalarını, çelişkilerini, zihinlerinde oluşan soru işaretlerini gidermeye çalışmaktır.

Konsültasyonun avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Teorik bilgi aktarımı değil, uygulama odaklı destek: Buluşmalar, sadece teorik bilgi aktarımını hedeflemek yerine, katılımcıların pratik sorunlarının çözümüne odaklanır. Bu, terapistlerin saha deneyimlerini daha etkili bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.
  2. Güvenilir bir klinisyene danışma imkânı: Terapistlerin en büyük zorlukları, çıkmaza girdikleri vakalarıyla ilgili sorularını yöneltecek, danışacak bir uzmana erişim sağlamaktır. Konsültasyon klinisyenlere bu sorularını sorarak güvenilir cevaplar alabilme imkânı yaratır.
  3. Bilişsel ve Davranışçı Terapileri tanıma imkânı: Buluşmalar, Bilişsel ve Davranışçı Terapilere ilgi duyan, bu alanda daha fazla bilgi edinmek isteyen terapist adaylarına bu terapi yaklaşımına daha yakından bakma fırsatı sunar.
  4. Akran süpervizyonu: Buluşmalar, katılımcıların kendi uygulamalarını paylaşmalarına ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmelerine olanak tanıyan akran süpervizyonuna da aracı olur. Bu, terapistlerin birbirlerine destek olmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlar.
  5. Katılım esnekliği: Buluşmalar, katılımcıların her oturuma düzenli olarak katılma zorunluluğu olmadan, ilgi duydukları oturumlara katılma özgürlüğüne sahip olmalarına imkân verir. Bu imkân, katılımcılara kişisel ve mesleki programlarına uygun bir şekilde katılım sağlama esnekliği sunar.

 

EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
Terapistin soru işaretleri: Travma sonrası psikolojik sorunlarla çalışma
22-22 Kasım 2023
Terapistin soru işaretleri: Anksiyete sorunlarıyla çalışma
20-20 Aralık 2023
Terapistin soru işaretleri: OKB ve ilişkili sorunlarla çalışma
24-24 Ocak 2024
Terapistin soru işaretleri: Depresyon ve yas vakalarıyla çalışma
21-21 Şubat 2024
Terapistin soru işaretleri: Romantik ilişkide ve evlilikte sorunlarla çalışma
20-20 Mart 2024
Terapistin soru işaretleri: Tanı kategorisine girmeyen günlük sorunlarla çalışma
24-24 Nisan 2024
Terapistin soru işaretleri: Psikosomatik sorunlarla çalışma
22-22 Mayıs 2024
Terapistin soru işaretleri: İntihar riski ve kendine zarar verme davranışlarıyla çalışma
26-26 Haziran 2024