Eğitimler

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi

DATEM Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı – BiKTeP – kapsamında açılan ve tümü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (kısaca BDT Eğitimi), bu psikoterapi sisteminin çağdaş yöntemlerini teorik altyapıları ve bilimsel temelleri çerçevesinde ruh sağlığı çalışanlarına aktarmayı hedeflemektedir. Bu yoğun eğitim programının katılımcıları etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri, rol canlandırmaları, sınıf içi egzersizler aracılığı ile çok sayıda psikolojik sorunda Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedir. Katılımcılar bir yandan terapi yöntemleri üzerine bilgi ve donanımlarını arttırırken, diğer yandan klinik uygulamada yöntem seçimine bilimsel bakış açısı ve kültürler arası farklılıkların bilinciyle yaklaşmayı öğrenme fırsatına sahip olmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi

BDT Eğitimi Yapısı

BDT Eğitimi toplam 60 saat süren 5 temel modülden oluşmaktadır. Eğitimin birinci modülünde BDT’de temel kuramlar, klinik değerlendirme içeriği ile görüşme yapılandırma ve yürütme, vaka formülasyonu, terapi ve seans yapısı, terapötik ilişki geliştirme konuları işlenmektedir. Eğitimin diğer dört modülünde DSM-5’te tanımlanan Panik Bozukluk, Agorafobi, Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve  Majör Depresyon tedavisi aşağıdaki çerçevede ele alınmaktadır:

  1. Sorunun klinik, bilişsel ve davranışsal özellikleri,
  2. Sorunu kavramsallaştırma ve vaka formülasyonu,
  3. Terapi hedefleri belirleme ve tedavi planı yapma,
  4. Sorun için en fazla bilimsel destek almış bilişsel ve davranışçı terapi yöntemlerinin kullanımı: rasyonel verme, seans içi yöntem uygulama, ev egzersizlerinin düzenlenmesi ve takibi,
  5. Terapi sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi,
  6. Terapi sonlandırma ve nüks önleme stratejileri.

Bu eğitimin temel modüllerine ek olarak katılımcılar Yeme Bozuklukları (12 saat) ve Kişilik Bozuklukları (14 saat) tedavisinin ele alındığı modülleri alarak toplam 86 saatlik İleri Düzey BDT eğitimi tamamlama seçeneğine sahiptirler. Katılımcıların talepleri doğrultusunda Öfke Kontrolü, Somatik Belirti ve Hastalık Kaygısı Bozuklukları, Uyku Sorunları opsiyonel modülleri de açılabilmektedir.

BDT Eğitimi 2020

BDT Eğitimi Standartları

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun geliştirdiği BDT Eğitimi içeriği Amerika Birleşik Devletleri’nde Davranışsal ve Bilişsel Terapiler Derneği’nin liderliğinde bir araya gelen çeşitli psikoloji örgütlerinin belirlediği Bilişsel ve Davranışsal Psikoloji Doktora Eğitim Standartları gözetilerek planlanmıştır (Training Standards of the Inter-Organizational Task Force on Cognitive and Behavioral Psychology Doctoral Education). Bu eğitim standartları üç nesil Davranış Terapileri ile uyumlu bilgilerin öğretilmesini önerir. Modüllerde çeşitli tanı ve sorunlar için Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucu en güçlü bilimsel destek almış BDT protokolleri ve planlarındaki akış ve yöntemler öğretilmektedir. Bu yöntemler yukarıda bahsedilen eğitim standartları içinde de yer almaktadır. Bunlara ek olarak tüm BDT Eğitimi programında vaka formülasyonu ve terapi yöntemlerinin farklı klinik uygulamalarına önem verilerek katılımcıların edindikleri bilgileri karşılaştıkları başka psikolojik sorunlarda da (örn., özgül fobi, hastalık anksiyetesi, somatik semptom bozukluğu, uyum bozukluğu, vb) kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu açıdan eğitim psikoterapi uygulamalarında tanılar üstü yaklaşımla (transdiyagnostik yaklaşım) uyumludur.

EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu
04-05 Haziran 2022
MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı
18-19 Haziran 2022
MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu
25-26 Haziran 2022
MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk
02-03 Temmuz 2022
MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon
23-24 Temmuz 2022
MODÜL 6 : Yeme Bozuklukları
06-07 Ağustos 2022
MODÜL 7 : Kişilik Bozuklukları
13-14 Ağustos 2022
MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu
05-06 Şubat 2022
MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı
05-06 Mart 2022
MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu
02-03 Nisan 2022
MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk
14-15 Mayıs 2022
MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon
11-12 Haziran 2022
MODÜL 6 : Yeme Bozuklukları
06-07 Ağustos 2022
MODÜL 7 : Kişilik Bozuklukları
13-14 Ağustos 2022