Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi - BDT Eğitimi

Son yirmi yılda sağlık ve ruh sağlığı alanlarında insanların tedavi ihtiyaçları ile ilgili karar almada en geçerli, güncel bilimsel kanıtların kullanılması gerektiği görüşü gitgide benimsenmiştir. Bu bilimsel kanıta dayalı klinik uygulama akımıyla uyumlu olarak etkili olduğuna dair bilimsel desteği olan psikoterapilerin kullanımı ruh sağlığı uzmanları arasında hız kazandı. Ampirik dayanağı olan psikoterapiler arasında Bilişsel ve Davranışçı Terapiler en geniş ampirik veri tabanına sahip ve kontrollü klinik araştırmaların çeşitli psikolojik sorunlar için etkili olduğunu gösterdikleri yaklaşımlardır. Dolayısıyla, pek çok tedavi kılavuzunda belirli psikolojik sorunların tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken yaklaşımlar olarak önerilmektedirler. DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı – BiKTeP – kapsamında açılan ve tümü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (BDT Eğitimi)’nin amacı bu terapi ekolünün klinik uygulama yöntemlerini teorik altyapıları ve bilimsel temelleri çerçevesinde ruh sağlığı çalışanlarına aktarmaktır. Bu yoğun eğitim programında katılımcılar etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri ve rol canlandırmaları, sınıf içi egzersizler ile çeşitli ruhsal sorunlarda Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedir. Katılımcılar güncel terapi yöntemleri üzerine bir yandan bilgi ve donanımlarını arttırma diğer yandan klinik pratikte yöntem seçimine bilimsel bir bakış açısı ve kültürler arası farklılıkların bilinciyle yaklaşmayı öğrenme fırsatına sahip olmaktadır. BDT Eğitimi toplam 60 saat süren 5 modülden oluşmaktadır. Eğitimin ilk modülünde bilişsel ve davranışçı terapilerde temel kuramlar, klinik değerlendirme içeriği ile görüşme yapılandırma ve yürütme, vaka formülasyonu, terapi planlama ve seans yapısı, terapötik ilişki gibi temel konular işlenmektedir. Eğitimin diğer modüllerinde DSM-5’te tanımlanan Panik Bozukluk, Agorafobi, Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Majör Depresyon tanı kategorilerine odaklanılarak; 1- Sorunun klinik özellikleri, 2- Sorunun bilişsel ve davranışsal analizi ile vaka formülasyonu, 3- Terapi planı ve sorun için bilişsel ve davranışçı terapi yöntemlerinin kullanımı, 4- Tedavi rasyoneli verilmesi ve ev egzersizlerinin düzenlenmesi, 5- Terapi sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi, 6- Terapi sonlandırma ve nüks önleme stratejileri ele alınmaktadır. Bu eğitimin ana modüllerine ek olarak katılımcılar Yeme Bozuklukları tedavisinin ele alındığı bir ek modülle 72 saatlik BDT eğitimi tamamlama seçeneğine de sahiptirler. Tüm eğitim programında vaka formülasyonu ve terapi yöntemlerinin farklı klinik uygulamalarına önem verilerek katılımcıların edindikleri bilgiyi karşılaştıkları başka psikolojik bozukluklarda da (örn., özgül fobi, hastalık anksiyetesi, somatik semptom bozukluğu, uyum bozukluğu, vb) kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim materyali kapsamlı bilgi içermekte ve her bir sorunun değerlendirmesinde kullanılabilecek ölçeklerle birlikte tedavi planlama ve yürütme için gerekli formları içermektedir. Katılımcıların talepleri doğrultusunda Öfke Kontrolü, Somatik Belirti ve Hastalık Kaygısı Bozuklukları, Uyku Sorunları opsiyonel modülleri de açılabilmektedir.

BDT Eğitimi programı aşağıdaki açılardan farklılaşmaktadır:

    • DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı (BiKTeP) kapsamında düzenlenen eğitimler Batı ülkelerinde klinik pratikte ve klinik psikoloji eğitim programlarında benimsenen iki temel yaklaşıma dayanmaktadır. Bunlardan ilki, genel olarak tıp ve ruh sağlığı alanında benimsenen Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama yaklaşımı, psikolojik sorunları için tedavi arayan danışanlara hangi tedavinin verilmesi ile ilgili kararların en güncel ve sağlam bilimsel bulguları mantıkla, dürüstlükle ve açıklıkla değerlendirerek almayı benimser ve önerir. DATEM’in eğitimlerinde her bir ruh sağlığı sorunu için etkisi üzerine en fazla bilimsel kanıt bulunan BDT protokolleri ve bunlara dayalı terapi yöntemleri katılımcılara aktarılmaktadır. İkinci yaklaşım, klinik psikoloji alanında hem eğitim hem de klinik uygulamada benimsenen Klinik Bilim Modeli, klinik değerlendirme yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlamada; danışana uygun bilimsel kanıt-temelli terapi yöntemi seçerken maliyet, fayda ve risk analizi yapmada; terapilerin yararlılığını ve maliyet etkinliğini değerlendirmede; terapi sonuçlarını etkileyen faktörleri ve iyileşmeyi ortaya çıkaran mekanizmaları incelemede terapistlerin bilimsel bir yaklaşım edinmelerini önerir. DATEM’in eğitim felsefesi, hedefleri ve yöntemleri, klinik bilim modelini temel alır.
  • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu 20 yıla yakın süredir yürüttüğü klinik araştırmalarla Bilişsel ve Davranışçı Terapi yöntemlerine dayanan terapi protokolleri geliştirmiş, bunların etkilerini klinik araştırmalarda sınamış, tedavide iyileşme mekanizmalarına yönelik araştırmalar yapmış alanında uluslararası tanınırlığı olan bir klinik bilim insanıdır. Şalcıoğlu yürüttüğü araştırmalar ve özel çalışmaları kapsamında yüzlerce kişiye terapi uygulamış deneyimli bir klinisyen, çok sayıda terapist yetiştirmiş deneyimli bir eğitmen ve süpervizördür. Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama Yaklaşımı terapi yöntemleri ile ilgili bilimsel verileri değerlendirip uygularken klinisyenlerin geniş deneyim sahibi olmasının önemini vurgular. DATEM’in BDT Eğitimi programlarında Ebru Şalcıoğlu zengin bilgi ve deneyimini katılımcılarla paylaşır ve bağımsız ve eleştirel düşünceyi, bilimsel merakı ve entelektüel yaratıcılığı stimüle eden bir öğrenme ortamı yaratmaya önem verir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi İstanbul - İzmir

EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi | İZMİR 2019-2020

Kordon Otel - Pasaport

MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu 12-13 Ekim, 2019

MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı 9-10 Kasım, 2019

MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu 7-8 Aralık, 2019

MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk 11-12 Ocak, 2020

MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon 8-9 Şubat, 2020

12-13 Ekim, 2019

9-10 Kasım, 2019

7-8 Aralık, 2019

11-12 Ocak, 2020

8-9 Şubat, 2020

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi | İSTANBUL BAHAR 2019

LaresPark Hotel, Taksim - İstanbul

MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu 26-27 Ocak, 2019

MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı 23-24 Şubat, 2019

MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu 23-24 Mart, 2019

MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk 27-28 Nisan, 2019

MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon 25-26 Mayıs, 2019

MODÜL 6 : Yeme Bozuklukları 29-30 Haziran, 2019

26-27 Ocak, 2019

23-24 Şubat, 2019

23-24 Mart, 2019

27-28 Nisan, 2019

25-26 Mayıs, 2019

29-30 Haziran, 2019

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi | İSTANBUL YAZ 2019

LaresPark Hotel, Taksim - İstanbul

MODÜL 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu 15-16 Haziran, 2019

MODÜL 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı 22-23 Haziran, 2019

MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu 6-7 Temmuz, 2019

MODÜL 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk 13-14 Temmuz, 2019

MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon 27-28 Temmuz, 2019

MODÜL 6 : Yeme Bozuklukları 3-4 Ağustos, 2019

15-16 Haziran, 2019

22-23 Haziran, 2019

6-7 Temmuz, 2019

13-14 Temmuz, 2019

27-28 Temmuz, 2019

3-4 Ağustos, 2019