Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU, MA, PhD

Ebru Şalcıoğlu

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktora ve doktora sonrası eğitimlerini İngiltere’de Institute of Psychiatry, King’s College, London’da tamamladı. Akademik hayatını 2004 ile 2014 yılları arasında önce araştırma görevlisi daha sonra da Visiting Lecturer olarak bu üniversitede sürdürdü. Şalcıoğlu bu dönemde aynı üniversiteye bağlı Section of Trauma Studies’in (Travma Araştırmaları Bölümü) uluslararası projelerinin Türkiye Projeleri Koordinatörü olarak çalıştı. 2008 yılında doçentliğini, 2014 yılında Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında European Federation of Psychological Associations – EuroPsy lisansını, 2016 yılında da profesörlüğünü aldı. Türkiye’de anksiyete hastalıkları ve psikolojik travma konularında uzmanlık alanı yaratma amacıyla kurulan ve 1999 – 2005 yılları arasında, Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College, London’a bağlı olarak çalışmalarını sürdüren DABATEM’de (www.dabatem.org) 18 yıl çeşitli görevlerde çalıştı ve merkezin 4 yıl yöneticiliğini yürüttü. Halen akademik kariyerini İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda ve Finlandiya’nın Åbo Akademi Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

 

Şalcıoğlu davranışçı yaklaşımın üç dalgası altında yer alan birinci dalga davranış terapileri, ikinci dalga Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve üçüncü dalga Diyalektik Davranış Terapisi (Dialectical Behavior Therapy) uygulamalarında uzman bir klinisyendir. Travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hastalık anksiyetesi, somatizasyon, uzamış yas (komplike yas), depresyon, öfke kontrol sorunları, duygu kontrolü sorunları ve anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, gece yeme bozukluğu, aşırı yeme gibi yeme bozuklukları tedavisinde kapsamlı klinik deneyime sahiptir. Bu sorunların tedavisinde bilimsel araştırmalarca en fazla iyileştirici etkisi olduğu gösterilmiş çeşitli davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini uygulamaktadır.

 

Anksiyete ve psikolojik travma alanında uzmanlaşmış bir davranışçı terapist ve klinik araştırmacı olan Şalcıoğlu travmatik olayların psikolojik etkileri ve davranışçı yaklaşımla tedavisine yönelik önemli araştırmalar yürüttü. Doktora ve doktora sonrası eğitiminin (1999-2007) bir parçası olarak, savaş, işkence ve deprem travmasının bilişsel, duygusal ve psikiyatrik etkilerini inceledi. Kitlesel travma yaşayan kişilerin kısa sürede etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için Prof. Dr. Metin Başoğlu (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London eski bölüm başkanı) ile birlikte Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi’ni ve bu tedavinin farklı ve yenilikçi uygulamalarını geliştirdi. Bu yeni tedavilerin etkililiği ve etkinliği üzerine klinik araştırmalar yürüttü ve bunları yüzlerce deprem, savaş, işkence ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olayları yaşayan kişilere bizzat vererek bunların klinik ve saha uygulamalarında kapsamlı deneyim kazandı. Çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak, kitlesel travmalar sonrası uygulanabilecek bir ruh sağlığı modeli geliştirildi. Son yıllarda çalışma alanını kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet alanına genişleten Şalcıoğlu kadın konukevlerine sığınan ev içi şiddet deneyimi olan kadınlarla ve toplumda fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gördüğünü bildiren kadınlarla çalışmalar yürütmektedir. Araştırmalarını Sosyal Bilimler Atıf Endeksi kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde, uluslararası kitap bölümlerinde ve Prof. Dr. Metin Başoğlu ile birlikte yazdığı Cambridge Üniversitesi Yayınevi tarafından çıkarılan ‘A Mental Healthcare Model for Mass Trauma Survivors: Control-Focused Behavioral Treatment of Earthquake, War and Torture Trauma’ isimli kitabında yayınladı. Şalcıoğlu 40’ı aşan sayıda uluslararası bilimsel dergiye danışmanlık ve Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından yayınlanan Journal of Consulting and Clinical Psychology dergisine 2 yıl danışman editörlük yaptı.

 

2012 yılından bu yana Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında çalışan Şalcıoğlu halen Abo Akademi, Finlandiya’da Peace, Mediation & Conflict yüksek lisans, Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans ve Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programlarında bilişsel ve davranışçı terapi uygulamaları üzerine dersler vermekte, klinisyen adaylarına süpervizörlük ve tez danışmanlığı yapmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de bilimsel temelli tedavilerin yaygınlaştırılması amacıyla ruh sağlığı alanında öğrenim gören ve bu alanda çalışan uzmanlara eğitimler ve süpervizyon programları düzenlemektedir.