Terapi

DATEM’in yaklaşımı psikolojik sorunların tedavisinde etkisi bilimsel kanıtlara dayalı terapi yöntemlerini kullanmaktır. Bu yaklaşım 2000’li yıllarda Batı ülkelerinde sağlık ve ruh sağlığı alanlarında yaygınlaşan Bilimsel Kanıt Temelli Uygulama akımından kaynaklanmaktadır. Bu akım bireysel danışanların değerlendirme ve tedavisinde güncel en iyi bilimsel verilerin dikkatli, net ve mantıklı olarak kullanılması gerekli olduğunu belirtir. Araştırmalardan gelen kanıtları danışanların kendilerine has tercih ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak uygulayabilmek klinik deneyim ve beceri gerektirir. DATEM’de uygulanan terapiler etkili oldukları klinik araştırmalarda gösterilmiş bilişsel ve davranışçı terapileri (BDT) içerir.

 

Günümüzün en popüler psikoterapi sistemlerinden olan BDT, psikolojik sorunları sürdüren işlevsel olmayan düşünce ve davranışları değiştirerek sağaltımı hedefleyen bir yaklaşımdır. BDT’nin bu kadar benimsenmesinin ve yaygın olarak kullanılmasının en önemli sebebi çeşitli ruhsal sorunların tedavisinde etkili olduğunun bilimsel araştırmalarda defalarca gösterilmiş olmasıdır. BDT kulağa tek başına bir psikoterapi yaklaşımı gibi gelse de, aslında bünyesinde ruhsal soruları sürdüren düşünce, duygu ve davranışları değiştirmeyi amaçlayan yöntemlerin kombinasyonlarını içeren farklı isimlerdeki terapi protokollerini barındırır (örn: anksiyete hastalıkları için maruz bırakma tedavisi protokolleri, depresyon için davranış etkinleştirme, TSSB için kontrol odaklı davranış tedavisi, gibi). Güncel klinik pratikte bir ruhsal sorunda en fazla iyileştirici etkiye sahip olduğu bilimsel kanıtlarla gösterilmiş terapi protokolünün seçilerek uygulanması yaklaşımı giderek benimsenmektedir.

 

DATEM davranış terapilerinin kullanılabileceği her türlü psikolojik sorunu kapsayan uzmanlığa sahiptir. Bu psikolojik sorunlar arasında travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hastalık anksiyetesi, somatizasyon, uzamış yas (komplike yas), depresyon, öfke kontrol sorunları, duygu kontrolü sorunları ve anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, gece yeme bozukluğu, aşırı yeme gibi sorunlar yer almaktadır.