Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi

Eğitmen

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Savaşların, doğal afetlerin, kazaların ve şiddet olaylarının bireyleri ve kitleleri sıklıkla etkilediği günümüzde, yapılan çalışmalar psikolojik travma alanını klinik psikolojinin önemli bir dalı haline getirmiştir.  Türkiye, bir deprem bölgesi içinde olması nedeniyle sık sık deprem felaketi yaşamakta ve siyasi coğrafya içindeki hassas konumundan dolayı da yıllardan beri silahlı çatışma ve terör olaylarına maruz kalmaktadır. Bunlara ek olarak, Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan konumu nedeniyle şiddet olaylarından dolayı topraklarını terk etmek durumunda kalan çok sayıda mültecinin akımına uğramaktadır. Trafik kazaları ve kadına yönelik şiddet olaylarının sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Tüm bu olaylar bugün Türkiye’nin en önemli ruh sağlığı sorunlarından birinin travmatik olayların insanlar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojik etkiler olduğunu düşündürmektedir.

 

Eğitimin Amacı

 

İki günlük bu eğitimin amacı psikolojik travma alanındaki güncel konuları, araştırma bulgularını, teorik yaklaşımları, terapi modellerini ve alandaki tartışmaları katılımcılara tanıtmaktır.