Eğitmen
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Eğitim Tarihi
2020 Bahar Dönemi

Eğitim Yeri
DATEM (Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi)

Kimler Katılabilir
Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatristler ve ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapanlar.

Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi 

 

Savaşların, doğal afetlerin, kazaların ve şiddet olaylarının bireyleri ve kitleleri sıklıkla etkilediği günümüzde, yapılan çalışmalar psikolojik travma alanını klinik psikolojinin önemli bir dalı haline getirmiştir.  Türkiye, bir deprem bölgesi içinde olması nedeniyle sık sık deprem felaketi yaşamakta ve siyasi coğrafya içindeki hassas konumundan dolayı da yıllardan beri silahlı çatışma ve terör olaylarına maruz kalmaktadır. Bunlara ek olarak, Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan konumu nedeniyle şiddet olaylarından dolayı topraklarını terk etmek durumunda kalan çok sayıda mültecinin akımına uğramaktadır. Trafik kazaları ve kadına yönelik şiddet olaylarının sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Tüm bu olaylar bugün Türkiye’nin en önemli ruh sağlığı sorunlarından birinin travmatik olayların insanlar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojik etkiler olduğunu düşündürmektedir.

 

Bu klinik uygulama odaklı ileri düzey Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitiminin amacı alanda çalışan psikologlara ve klinik psikologlara travmatik olayların yol açtığı travmatik stres sorunlarının etkili tedavisini öğretmektir.  Amerikan Psikoloji Derneği Klinik Uygulama Kılavuzu bilimsel veriler ışığında TSSB tedavisi için dört Bilişsel ve / veya Davranışçı Terapi yaklaşımının kullanımını güçlü olarak önermektedir. Bunların dışında kalan dört tedavinin kullanımını koşullu olarak önermektedir (Bkz: https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments/index). Bu eğitim program bu öneri doğrultusunda oluşturulmuştur.

 

Eğitimin ilk 4 haftası katılımcıların psikolojik travma olgusunu tanımaları ve güncel bilimsel veriler ışığında travma vakalarının etkili tedavisi için gerekli teorik altyapıyı kazanmaları hedeflenerek planlanmıştır. Eğitimin bu kısmında katılımcılar travma vakalarının değerlendirmesinde altın standart olarak kabul gören CAPS-5: Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği uygulaması ve puanlaması ile güncel psikolojik teorik çerçeveler içinden travmatik stres sorunlarını kavramsallaştırmayı öğreneceklerdir. Eğitimin sonraki 8 haftasında travma sonrası stres sorunlarında tedavi yaklaşımları tanıtıldıktan sonra bu sorunların tedavisinde kullanımı ilk sırada önerilen Bilişsel ve Davranışçı Terapi yöntemleri uygulamalı olarak öğretilecektir.

 

Eğitimin süresi 12 hafta, toplam 42 saattir. Dersler Ocak ayında başlayacaktır ve hafta içi bir gün saat 18:30-22:00 arasında DATEM’in Nişantaşı ofisinde yapılacaktır (başlangıç tarihi ve gün yakında ilan edilecektir).

 

Eğitimin tümü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilecektir. Hocanın biyografisi için tıklayın.

 

Eğitim ücreti 4500 TL + KDV’dir. Katılımcılar 600 TL’lik bir ön kayıt ücreti yatırdıktan sonra kalan miktarı 3 taksitte ödeyebilirler.

 

*Eğitimin sonunda Türkçe ve İngilizce sertifika ile eğitim içeriğini detaylandıran transkript verilecektir.

**Eğitim sonrasında yetkinliğini geliştirmek isteyen klinisyenlere talep etmeleri halinde süpervizyon programı açılacaktır.   

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktora ve doktora sonrası eğitimlerini İngiltere’de Institute of Psychiatry, King’s College, London’da tamamladı. Akademik hayatını 2004 ile 2014 yılları arasında önce araştırma görevlisi daha sonra da Visiting Lecturer olarak King’s College London’da sürdürdü. Şalcıoğlu bu dönemde aynı üniversiteye bağlı Section of Trauma Studies’in (Travma Araştırmaları Bölümü) uluslararası projelerinin Türkiye Projeleri Koordinatörü olarak çalıştı. 2008 yılında doçentliğini, 2014 yılında Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında European Federation of Psychological Associations – EuroPsy lisansını, 2016 yılında da profesörlüğünü aldı. 2012 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında ders ve klinik süpervizyon veren Şalcıoğlu halen Akademik kariyerini Finlandiya’nın Åbo Akademi Üniversitesi’ne bağlı olarak sürdürmektedir. Buna ek olarak Türkiye’de travma deneyimi olan mültecilere hizmet veren proje ve STK’lara süpervizyon ve danışmanlık vermektedir.

 

Ayrıntılı öz geçmişi buradan okuyabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

İnsanlık tarihinde travma ve travmatik olayların psikolojik etkileri

 • Travma tanımı ve travmatik stres kavramının gelişim öyküsü
 • Kitlesel ve bireysel travmatik olayların psikolojik etkileri
  • Doğal afetler
  • Savaş, terör ve mültecilik
  • Politik şiddet ve işkence
  • Cinsel ve cinsiyet temelli şiddet (cinsel istismar, tecavüz, ev içi şiddet)
  • Yakın ilişkide duygusal şiddet
  • Çocukluk çağı travmaları
  • Kazalar ve diğer olaylar

Travma ile ilişkili psikolojik sorunların klinikleri özellikleri

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Disosyatif alt tip
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Uyum Bozukluğu

Klinik Değerlendirme

Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği CAPS-5 eğitimi

Travma sonrası stres sorunlarını ve psikolojik tedavisini açıklayan güncel teoriler

 • Bilişsel ve davranışçı terapilerin temelindeki temel davranışsal ilkeler, biliş, duygu, nörobilim ve evrim
 • Modern öğrenme teorileri
 • Duygusal işlemleme teorisi
 • Bilişsel işlemleme teorisi
 • Bilişsel teori
 • Teorilerin karşılaştırmalı eleştirel değerlendirmesi

Travma sonrası stres sorunlarında güncel tedavi yaklaşımları ve bilimsel destekleri

 • Farmakoterapi ve sağladığı iyileşme etkisi
 • Travma odağı olmayan psikoterapi yaklaşımları ve sağladıkları iyileşme etkisi
 • Travma odaklı psikoterapi protokolleri ve sağladıkları iyileşme etkisi
 • Güncel bilimsel veriler ışığında travma odaklı psikoterapi protokollerinde iyileşmeyi ortaya çıkaran mekanizmalar
 • Travma odaklı psikoterapi protokollerini eleştirel değerlendirme

Travma odaklı psikoterapi protokollerindeki temel tekniklere giriş

 • Üç Nesil Bilişsel ve Davranışçı Terapiler
 • Davranışı değiştirme: Olumsuz duygu yaratan uyaranın üstüne gitme yöntemleri
 • Düşünceyi değiştirme: Bilişsel yeniden yapılandırma yöntemleri
 • Deneyimsel yöntemler

Travma ile ilişkili uyaranların yerinde üstüne gitme (in vivo exposure)

 • Tedavi rasyoneli verme
 • Uyaran listesi hazırlama
 • Egzersiz düzenleme ve takibini yapma

Travma ile ilişkili anıların imgede üstüne gitme (imaginal exposure)

 • Tedavi rasyoneli verme
 • İmgeleme için anı seçme, senaryo oluşturma, duyarlı noktaları belirleme
 • İmgeleme seanslarını yönetme ve duygusal işlemlemeyi değerlendirme

Travma ile ilişkili sürdürücü olumsuz düşüncelerle çalışma

 • İşlevsel olmaya düşünceleri belirleme
 • Sokratik diyalogla düşünceleri yeniden yapılandırma

Tedavi planlama ve süreç yönetme

 • Yöntem seçimi, planlama, uygulama, iyileşme takibi, sorun çözme
 • Özel durumları yönetme

Tedavisi sonlanmış gerçek vakalar üzerinden klinik uygulama örnekleri

 • Çocukluk çağı cinsel travması
 • Cinsel şiddet (tecavüz)
 • Ev içi şiddet
 • Savaş travması
 • İşkence

Canlandırmalarla klinik uygulama gösterimi ve konsültasyon