Projeler

Makale3

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu Institute of Psychiatry, King’s College London ve DABATEM bünyesinde deprem, savaş, işkence, cinsel şiddet, ev içi şiddet olaylarının travmatik etkileri, bu etkileri ortaya çıkaran ve sürdüren psikolojik mekanizmalara yönelik kuramsal ve fenomenolojik araştırmalar, değerlendirme ölçekleri geliştirme, terapi yöntemleri ve araçlarının etkisini sınayan klinik deneyler ve etkili terapi yöntemlerini geniş kitlelere iletme araçlarının geliştirilmesine yönelik önemli araştırmalar yürütmüştür ve yayınlamıştır. Prof. Dr. Metin Başoğlu ile birlikte geliştirdiği Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi’nin etkisini deprem ve travma deneyimi olan mültecilerde sınayan açık ve kontrollü klinik deneyler yürütmüştür. Halen fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet gören kadınlarda gelişen travmatik stres sorunlarını inceleyen araştırma projeleri yürütmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet Araştırmaları

Fenomenolojik Araştırmalar

  • Ev içi şiddet yaşayan kadınlarda Travma Sonrası Stres Hastalığı ve depresyon tanılarının görülme sıklığı ve bu sorunlarla ilişkili risk faktörleri.
  • Cinsel şiddet deneyimi olan kadınlarda gelişen travma sonrası stres bozukluğunda korku, çaresizlik, suçluluk ve utancın aracı rolü.
  • Yakın ilişkide psikolojik şiddet deneyimi sonucunda ortaya çıkan TSSB ve depresyonda kontrol duygusunun aracı rolü

 

Ölçek Geliştirme Çalışmaları

  • Şiddet Yaşayan Kadınlar için Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Formu
  • Şiddet Yaşayan Kadınlarda Kaçınma Davranışları Ölçeği
  • Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet Ölçeği
  • Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği
  • Travmatik Stres Belirti Ölçeği – 5