İleri Düzey Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi

Eğitmen

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Kontenjan

15 Kişi

Ücretlendirme

Kayıt için 400 TL ön ödeme, modül başına 700 TL olmak üzere programın tamamı 2500 TL’dir.

MODÜL 1 : 21 – 22 Nisan, 2018

MODÜL 2 : 12 – 13 Mayıs, 2018

MODÜL 3 : 19 – 20 Mayıs, 2018

 

Savaş, doğal afet, kazalar, terörizm, politik ve cinsel ve cinsiyet temelli şiddet, çocukluk dönemi fiziksel, ruhsal ve cinsel istismar gibi travmatik olayların insanları sıklıkla etkilediği günümüzde psikolojik travma alanı psikoloji biliminin önemli bir alt dalı haline gelmiştir. Batı ülkelerinde yapılan araştırmalar erişkinliğe erişen insanların %25’inin, 45 yaşına varan neredeyse herkesin en az bir travmatik olaya maruz kaldığını göstermektedir. Bu bulguların Türkiye için de geçerli olduğu, hatta ülkemiz insanının travmatik olaylara daha genç yaşta maruz kaldığını düşünmek herhalde yanlış olmaz. Türkiye bir deprem bölgesi içinde olması nedeniyle sık sık deprem felaketi yaşamakta ve siyasi coğrafya içindeki hassas konumundan dolayı yıllardan beri silahlı çatışma ve terör olaylarına maruz kalmaktadır. Bunlara ek olarak, Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan konumu nedeniyle şiddet olaylarından dolayı topraklarını terk etmek durumunda kalan çok sayıda mültecinin akımına uğramaktadır ve bugün Türkiye’de milyonlarca mülteci bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada Türkiye genelinde kadınların %42’sinin fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koymuştur. Dünya Sağlık Örgütü değerlendirmesine göre Türkiye trafik kazalarının en sık yaşandığı ülkeler arasındadır. Travmatik olayların bu kadar yaygın görülmesi bugün Türkiye’nin en önemli ruh sağlığı sorunlarından birinin bu olayların insanlar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojik etkiler olduğunu düşündürmektedir. Nitekim yaptığımız araştırmalar yukarıda sayılan travmatik olayları deneyimleyen kişilerde yüksek oranda travmatik stres sorunları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin psikolojik travma kavramına ve tedavisine yabancı kalmaması gerekmektedir. Ancak psikolojik travma alanında gerekli bilimsel altyapıyı kazanmadan psikoterapi eğitimlerine katılmak travmanın psikolojik sonuçlarını değerlendirme ve tedavi alanlarında yeti kazanmada yeterli olmayacaktır. Bu alanda çalışacak kişilerin psikolojik travma alanında teorik yaklaşımları, terapi modellerini, güncel araştırma bulgularını, travmaya bağlı travmatik stres sorunlarının değerlendirmesi ve tedavisinde kültürler-arası meseleleri ve travma alanının disiplinler arası doğasını tanıyarak bilimsel kanıta dayalı bir bakış açısı ve eleştirel yaklaşım yetisi geliştirmeleri gerekmektedir.

 

İleri Düzey Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi’nin benzer eğitimlerden farkı:

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu 20 yıla yakın süredir yürüttüğü akademik çalışmalarla doğal afet, savaş, politik şiddet, terörizm ve cinsel ve cinsiyet temelli şiddetin psikolojik etkilerini, bunların ortaya çıkış mekanizmalarını ve bu etkilerin kalıcı ve etkili bir şekilde tedavi yöntemlerini inceleyen çok sayıda uluslararası araştırma projeleri yürüttü. Kitlesel travma yaşayan kişilerin kısa sürede etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için Prof. Dr. Metin Başoğlu (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London eski bölüm başkanı) ile birlikte Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi’ni ve bu tedavinin farklı ve yenilikçi uygulamalarını geliştirdi. Bu yeni tedavilerin etkililiği ve etkinliği üzerine klinik araştırmalar yürüttü ve bunları yüzlerce deprem, savaş, işkence ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olayları yaşayan kişilere bizzat vererek tedavilerin klinik ve saha uygulamalarında kapsamlı klinik deneyim kazandı. Çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak, kitlesel travmalar sonrası uygulanabilecek bir ruh sağlığı modeli geliştirildi ve bu model Cambridge University Press tarafından basılan ‘A Mental Healthcare Model for Mass Trauma Survivors: Control-Focused Behavioral Treatment of Earthquake, War and Torture Trauma’ kitabında yayınlandı. Bu çalışmaları ve deneyiminden dolayı Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun psikolojik travmaya yaklaşımı sağlam bilimsel temellere dayanan teori ve ampirik kanıtlara sıkı sıkıya bağlı bir klinik yaklaşım benimsemesinden ötürü diğerlerinden farklılaşmaktadır. Ayrıca, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin insanlarıyla kapsamlı klinik deneyimi nedeniyle tedavi yöntemlerinin uygulanabilirliğinde kültürler-arası sorunları tanır ve bunları aşacak yöntemlere hakimdir. Bu özelliklerinden, ileri düzey travma eğitim programı tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi ve insan haklarının kesiştiği disiplinler arası bir noktadan bilimsel bir yaklaşımla katılımcılara psikolojik travma konusunda sağlam bir yönlendirme sağlar.

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikolojik travma alanında yaptığı araştırmalarla uluslararası tanınırlığı olan bir bilim insanı ve bilişsel ve davranışçı terapiler uzmanı bir klinik psikolog ve süpervizördür. Şalcıoğlu davranışçı yaklaşımın üç dalgası altında yer alan birinci dalga davranış terapileri, ikinci dalga Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve üçüncü dalga Diyalektik Davranış Terapisi (Dialectical Behavior Therapy) uygulamalarında yetkin bir klinisyendir. Travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, obsessif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hastalık anksiyetesi, somatizasyon, uzamış yas (komplike yas), depresyon, öfke kontrol sorunları, duygu kontrolü sorunları ve anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, gece yeme bozukluğu, aşırı yeme gibi yeme bozuklukları tedavisinde kapsamlı klinik deneyime sahiptir. Bu sorunların tedavisinde bilimsel araştırmalarca en fazla iyileştirici etkisi olduğu gösterilmiş çeşitli davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini uygulamaktadır.

 

Ayrıntılı öz geçmişi buradan okuyabilirsiniz.

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından kurulan DATEM psikolojik sorunlar üzerine araştırmalar yürüten, bu sorunlara yönelik davranış terapileri sağlayan ve yetkin psikoterapistler yetiştirmek için eğitim ve süpervizyon programları düzenleyen bir araştırma, terapi ve eğitim merkezidir.

 

DATEM’le ilgili daha ayrıntılı bilgi için HAKKINDA bölümünü inceleyebilirsiniz.

Bu 36 saatlik ileri düzey eğitimde katılımcılara psikolojik travma alanındaki güncel konular, araştırma bulguları, teorik yaklaşımlar, terapi modelleri ve alandaki tartışmalar tanıtılmaktadır. Eğitimin ilk modülünde psikolojik travma alanındaki temel konuları ele alınırken, ikinci ve üçüncü modüllerde travma alanındaki tedavi yaklaşımlarının teorik ve bilimsel altyapıları, travma vakalarının klinik değerlendirmesi ve travma odaklı terapi yaklaşımları ile tedavisi uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır.

Modül 1: Psikolojik Travmada Temel Konular

 

Travma kavramı:

 • Psikiyatride travma kavramının gelişimi
 • Travma tanımında tartışmalı konular
 • Travma epidemiyolojisi
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde travmatik olaylar ve tedavi araştırmalarında rolleri

 

Travmanın bilişel, duygusal, davramışsal ve psikiyatrik sonuçları:

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Kompleks TSSB
 • Depresyon
 • Uzamış ve Komplikeleşmiş Yas
 • Anksiyete sorunları
 • Madde kötüye kullanımı

 

TSSB gelişimine yönelik yordayıcı faktörlerin gözden geçirilmesi

 

Farklı Travmatik Olayların Bilişsel, Duygusal ve Psikiyatrik etkileri:

 • Savaş, politik şiddet ve terörizm
 • Depremler
 • Cinsel ve cinsiyet temelli şiddet

 

Modül 2:

 

TSSB için Tedavi Yaklaşımları ve Etkileri:

 • Psikotrop ilaç tedavisi ve klinik etkisi
 • Travma odağı olmaya psikoterapiler ve klinik etkileri
 • Travma odağı olan psikoterapi protokolleri ve klinik etkileri
 • Travma odağı olan psikoterapilerde iyileşme mekanizmaları

 

TSSB Tedavisine Yönelik Güncel Psikolojik Teoriler:

 • Güncel öğrenme kuramları
 • Korkunun duygusal işlemlemesi modeli
 • Kognitif teori

 

Klinik değerlendirme ve vaka formülasyonu:

 • Genel klinik değerlendirme
 • Klinisyen Tarafından Kullanılan TSSB Ölçeği
 • Öz değerlendirme ölçekleri

 

MODÜL 3: TSSB Tedavisi

 

 • Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi: Travma Uyaranıyla Yerinde Karşı Karşıya Getirme Uzatılmış Maruz Bırakma Terapisi: Travma Öyküsüyle İmgede Karşı Karşıya Getirme
 • Kognitif İşlemleme Terapisi: Bilişsel Yeniden Yapılandırma
 • Vaka Örnekleri ve Role Play

Banka Bilgileri:
Garanti Bankası
Alıcı: Ebru Şalcıoğlu (Ticari Hesap)
Banka ve Şube: Garanti Bankası, Nişantaşı
IBAN No: TR25 0006 2000 1320 0006 2933 59

 

İletişim ve Adres:

Eğitim detayları veya başka sorularınız olması durumunda info@datem.com.tr adresinden bize ulaşabilir, 0(212) 296 77 71-72 no’lu telefonlar aracılığıyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Teşvikiye Mh., Poyracık Sk., Çınar Apt., 43/4, Şişli/İstanbul, PK: 34365.