Hakkında

1514764800-6210024adbd1cd59139c6f2a3ea99599

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından kurulan DATEM psikolojik sorunlar üzerine araştırmalar yürüten, Bilişsel ve Davranışçı Terapiler alanında uzmanlaşmış ve yetkin psikoterapistler yetiştirmek için eğitim ve süpervizyon programları düzenleyen bir merkezdir. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikolojik travma alanında yaptığı araştırmalarla uluslararası tanınırlığı olan bir bilim insanı, klinik psikolog ve süpervizördür.

 

DATEM davranış terapilerinin kullanılabileceği her türlü psikolojik sorunu kapsayan uzmanlığa sahiptir. Bu psikolojik sorunlar arasında travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hastalık anksiyetesi, somatizasyon, uzamış yas (komplike yas), depresyon, öfke kontrol sorunları, duygu kontrolü sorunları ve anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, gece yeme bozukluğu, aşırı yeme gibi sorunlar yer almaktadır. DATEM’in yaklaşımı psikolojik sorunların tedavisinde etkisi bilimsel kanıtlara dayalı terapi yöntemlerini kullanmaktır. Bu yaklaşım 2000’li yıllarda Batı ülkelerinde sağlık ve ruh sağlığı alanlarında yaygınlaşan Bilimsel Kanıt Temelli Uygulama akımından kaynaklanmaktadır. Bu akım bireysel danışanların değerlendirme ve tedavisinde güncel en iyi bilimsel verilerin dikkatli, net ve mantıklı olarak kullanılması gerekli olduğunu belirtir. Araştırmalardan gelen kanıtları danışanların kendilerine has tercih ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak uygulayabilmek klinik deneyim ve beceri gerektirir.

 

DATEM’in ruh sağlığı çalışanları için düzenlediği eğitimlerde belirli psikolojik sorunlar için etkili oldukları gösterilmiş bilişsel ve davranışçı terapi (BDT) protokollerinin klinik uygulamaları katılımcılara aktarılmaktadır. Eğitimleri takip eden süpervizyon sürecinde de danışanların psikolojik sorunlarını sürdüren duygu, düşünce ve davranışlarını hedef alan teknikleri uygulayan terapistlerin klinik yeti ve becerileri arttırılmaktadır.

 

DATEM ağırlıklı olarak travmatik olayların ruh sağlığı üzerindeki etkileri, bunların sıklığı, ortaya çıkış mekanizmaları ve etkili tedavilerine yönelik araştırmalar yürütmektedir. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu deprem, savaş, işkence, politik şiddet ile kadına yönelik fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet sonrası ortaya çıkan travma sonrası stres hastalığının etiyolojisine ve tedavisine yönelik çok sayıda uluslararası araştırma projesi yürüttü. Travma deneyimi olan kişilerin etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için Prof. Dr. Metin Başoğlu (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London eski bölüm başkanı) ile birlikte Kontrol Odaklı Davranış Terapisi’ni ve bu tedavinin farklı uygulamalarını geliştirdi. Yürüttüğü çok sayıda çalışma uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış ve konferanslarda sunulmuştur.