Ekip

Psikolog Zeynep Hazan Güzeler

Psikolog Zeynep Hazan Güzeler

Psikolog Zeynep Hazan Güzeler, psikoloji lisans eğitimini 2016 - 2020 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde Dr. Öğr. Üyesi Hasan Galip Bahçekapılı süpervizörlüğünde ‘Duygu durumunun faydacı ahlaki kararlar üzerindeki etkisi’, ‘kollektivist ve bireyselci kültürlerin ahlaki karar verme üzerindeki etkisi’ adlı çalışmaları yaparak, bu çalışmalarını Tpöçg’ün düzenlediği Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongrelerinde sözel bildiri olarak sundu. Boğaziçi Üniversitesi psikoepigenetik laboratuvarında yaptığı staj boyunca BABİP (Bebek - anne projesi)'te yer alarak, laboratuvar kurucusu Elif Aysimi Duman’ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantılara katıldı, anne adaylarıyla birebir görüşmeler yaptı ve laboratuvardaki deneyimleriyle hem psikoloji hem de genetik alanlarına dair birçok bilgi edinme fırsatı buldu. Lisans eğitimine ek olarak kendini klinik alanda geliştirmek adına çeşitli eğitimler aldı.

 

Psikolog Zeynep Hazan Güzeler 2020 yılında Doğuş Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra DATEM’in açtığı Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları eğitimi burs programını kazandı. Aynı dönemde DATEM’de staj yapmaya başladı. Şu anda BDT eğitimine devam etmekte ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık yapmaktadır.