Ekip

Psikolog Şimay Tutku CEYHAN

Psikolog Şimay Tutku CEYHAN

Psikolog Şimay Tutku Ceyhan, 2018-2022 yılları arasında Beykoz Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminde TÜBİTAK projesi kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Petek Akman Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Handan Noyan ile “COVİD-19 Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Benlik, Dünya ve Gelecek Algıları” adlı projede görev aldı. Bu projeyle birlikte görüşme yapma, nicel ve nitel araştırma teknikleri ve bulguları yorumlama konusunda deneyim kazandı. Lisans eğitimini desteklemek adına Prof. Dr. Öget Öktem’in yanında afazili danışanları gözlemledi.

Psikolog Şimay Tutku Ceyhan, Beykoz Üniversitesi staj programı kapsamında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun yanında iki dönem staj yaptı. Staj sürecinde Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık yaptı, sosyal medyayla ve projelerle ilgili fikir üretiminde rol oynadı. Staj sürecinde Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları eğitimine %100 burslu olarak katılım sağlama hakkı kazandı. Eğitim süreci sonunda DATEM’de işe kabul edilen Psikolog Şimay Tutku Ceyhan halen Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık görevine  ve DATEM Terapi Merkezinde klinik koordinatörlük görevine devam etmektedir.