Ekip

Psikolog Kaan AKPINAR

Psikolog Kaan AKPINAR

Psikolog Kaan Akpınar, 2018-2022 yılları arasında Beykoz Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Petek Akman Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Handan Noyan ile “COVID-19 Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Benlik, Dünya ve Gelecek Algıları”nı inceleyen projenin yürütücülüğünü yaparak bilimsel veri toplama, görüşme yapma ve veri analizi hakkında deneyim kazandı. Lisans eğitimini konferanslar ve gönüllü çalışmalarla destekleyen Kaan Akpınar, COVID-19 yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık çalışanlarında travma sonrası büyümeyi ele alan bitirme tezi konusu ile lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı.

Lisans eğitimi sırasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Kassel Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda stajyer psikolog olarak yer aldı. Staj dönemi boyunca devlet koruması altına alınmış 0-12 yaş aralığındaki çocukların yaşadığı travmatik deneyimleri, gelişimsel ve sosyal sıkıntılarını gözlemleme fırsatı buldu. Staj süresince çocuklara psikososyal destek sağlama ve çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler gerçekleştirme gibi alanlarda deneyim kazandı.

 

Psikolog Kaan Akpınar, 2021 yılında DATEM’de staj sürecine başladı. Staj döneminde Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık görevini sürdürürken, aynı zamanda “Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları” eğitimine %100 burslu olarak katılmaya hak kazandı. Staj dönemi boyunca birçok eğitim ve proje süreçlerinde yer alarak deneyim kazandı. Lisans eğitimi sonrası DATEM’de Eğitim Projeleri Asistanı olarak işe kabul edilen Kaan Akpınar, şu anda DATEM Klinik Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.