Ekip

Psikolog Gülşah Çelik

Psikolog Gülşah Çelik

Psikolog Gülşah Çelik, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 2016-2020 yılları arasında psikoloji lisans eğitimini onur öğrencisi olarak bitirdi. İstanbul Şehir Üniveristesi Psikoloji Kulübü’nde başkan yardımcılığı yaparak çeşitli etkinliklerde görev aldı. Eğitim hayatında yer aldığı çeşitli staj, atölye çalışmaları ve projenin yanı sıra Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu Proje Geliştirme Ekibi’nde yer alarak ekip arkadaşlarıyla Mersin Mut Yalnızcabağ ortaokulunda Yarının Kampı projesini gerçekleştirdi. Stajyer Psikolog olarak çalıştığı Önemsiyoruz Sosyal Girişimi’nde “Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitim” programının hazırlanmasına destek oldu. 

Psikolog Gülşah Çelik 2020 yılında mezun olduktan sonra aynı sene DATEM’in açtığı staj karşılığı burs programını kazandı. Staj sürecinde Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na ve Klinik Psikolog Merve Akar'a asistanlık yapmakta ve eş zamanlı olarak Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları eğitimine devam etmektedir.