Ekip

Psikolog Furkan BÖK

Psikolog Furkan BÖK

Psikolog Furkan Bök, 2017-2021 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi süresince Dr. Öğr. Üyesi Başar Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Sıla Demir ile “Covid-19 ile İlişkili Davranışsal Faktörlerin İncelenmesi” adlı araştırmada TÜBİTAK Araştırma Bursiyeri olarak asistanlık yaptı. 2019 yılında Yaz Araştırmaları Programı kapsamında Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezinde (MiReKoc) Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve Dr. Öğr. Üyesi Souad Ali Osseiran’a asistanlık yaptı ve yine aynı dönemde Dr. Öğr. Üyesi Souad Ali Osseiran danışmanlığında “The Impact of Syrian Migrants in Turkey on the Labor Market” adlı bibliyografya çalışmasını yürüttü. Çeşitli konferanslar ile lisans eğitimini destekleyen Furkan Bök, eğitim ve danışmanlık merkezlerinde klinik psikoloji stajlarını tamamladı.

Furkan Bök Akdeniz Üniversitesinden yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra 2021 yılında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitimi burs programını kazanarak tam burs (%100) aldı. Aldığı bu eğitim sonrasında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) bünyesinde kas hastası bireyler ve yakınları ile süpervizyon kapsamında danışan gördü ve Bilişsel ve Davranışçı Terapiler uygulamalarında deneyim kazandı.

2022 yılından itibaren Dicle Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans eğitimine devam eden Furkan Bök Mart 2023’den bu yana Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık görevine ve DATEM Eğitim Projeleri Koordinatörlüğüne devam etmektedir.