Ekip

Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU, MA, PhD

Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU, MA, PhD

Ebru Şalcıoğlu psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktora ve doktora sonrası eğitimlerini İngiltere’de Institute of Psychiatry, King’s College, London’da tamamladı. Akademik hayatını 2004 ile 2014 yılları King’s College London’a bağlı olarak sürdürdü. 2008 yılında doçentliğini, 2014 yılında Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında European Federation of Psychological Associations – EuroPsy lisansını, 2016 yılında da profesörlüğünü aldı. 2017 yılında yetkin psikoterapistler yetiştirmek ve psikolojik sorunlar üzerine araştırmalar yürütmek amacıyla DATEM Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezini kurdu. Şalcıoğlu halen akademik kariyerini Finlandiya’nın Åbo Akademi Üniversitesine ve İstanbul’da Beykoz Üniversitesine bağlı olarak sürdürmektedir.

Ebru Şalcıoğlu psikolojik travma ve ansiyete ile giden sorunlarında uzman bir davranışçı terapisttir. Davranışçı ekol şemsiyesi altındaki davranış terapisi, bilişsel davranışçı terapi (BDT), diyalektik davranış terapisi (DBT) ve klinik davranış analizi uygulamalarında uzmanlaşmıştır. Travma sonrası stres bozukluğu, uzamış yas (komplike yas), panik bozukluk, agorafobi, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hastalık anksiyetesi, somatizasyon, depresyon, öfke kontrol sorunları, duygu kontrolü sorunları ve yeme bozuklukları (anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, gece yeme bozukluğu, aşırı yeme) tedavisinde kapsamlı klinik deneyime sahiptir. Bu sorunların tedavisinde bilimsel araştırmalarca en fazla iyileştirici etkisi olduğu gösterilmiş davranış terapilerinin yöntemlerini uygulamaktadır ve öğretmektedir.

Ebru Şalcıoğlu kariyeri süresince deprem, savaş, işkence, cinsel şiddet, ev içi şiddet, psikolojik şiddet gibi travmatik olayların psikolojik etkilerine ve bunların tedavisine yönelik araştırma projelerinde çalıştı. 1999 depremleri sonrası depremin ağır etkilerini yaşayan; farklı ülkelerde savaş, politik baskı, işkence, cinsel şiddet deneyimleyen; partnerlerinin fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetine uğrayan; çocukluk çağı cinsel taciz olayları yaşayan yüzlerce kişiye tedavi verdi. Bu şekilde travmatik olayların psikolojik etkilerinin davranış terapileriyle sağaltımında kapsamlı klinik deneyim kazandı. Araştırmaları uluslararası bilimsel dergilerde ve kitaplarda yer bulan Şalcıoğlu en son terapist yetiştirmeye yönelik Bilişsel ve Davranışçı Terapilerde Vaka Formülasyonu ve Terapi Planlama: Klinik Davranış Analizi Yaklaşımı adlı kitabını yayınladı. Şalcıoğlu 40’ı aşan sayıda uluslararası bilimsel dergiye danışmanlık ve Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından yayınlanan Journal of Consulting and Clinical Psychology dergisine 2 yıl danışman editörlük yaptı.

Ebru Şalcıoğlu Türkiye’de bilimsel bulgularla etkisi gösterilen psikoterapi uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla DATEM bünyesinde Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı – BiKTeP – başlattı. Bu programın iki temel amacı vardır:

  1. Sağlık alanında bilimsel kanıt temelli klinik uygulamada yetkin terapistler yetiştirmek: Bu amaç doğrultusunda Şalcıoğlu psikolojik sağlık alanında öğrenim gören ve çalışan uzmanlara yönelik tümünü kendi anlattığı 100 saat süren Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (BDT Eğitimi) düzenlemektedir. Klinisyenlerin klinik becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel ve grup süpervizyonu vermektedir.
  2. Psikolojik sorunları için yardım arayan danışanların doğru ve etkili hizmet almasını sağlamak: Bu amaç doğrutusunda Şalcıoğlu geçerli bir teorik çerçeveye ve bilimsel altyapıya sahip bir terapi modeli çerçevesinde psikolojik sorunlar için etkisi bilimsel destek almış modern davranış terapisi uygulamaları sunan bir merkez kurmuştur (terapi.datem.com.tr) Şalcıoğlu’nun eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamlayan ve halen düzenli konsültasyonu altında çalışan terapist ekibi klinik işlevsel analiz temelli tanılar üstü modüler yaklaşım1 modelinde bireye özel tasarlanmış terapi hizmeti sunmaktadır. 

Ebru Şalcıoğlu 2012 yılından bu yana üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında davranış terapisi uygulamalarına yönelik dersler ve süpervizyon vermektedir, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yapmaktadır. Tüm çalışmalarının yanı sıra halen Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir. Son olarak Türkiye’de travma deneyimi olan mültecilere hizmet veren sivil topluk kuruluşlarına süpervizyon ve danışmanlık vermektedir. 

 

Şalcıoğlu, E. (2022). Bilişsel ve davranışçı terapilerde vaka formülasyonu ve terapi planlama: Klinik davranış analizi yaklaşımı. Nobel Akademik Yayıncılık.