Ekip

Klinik Psikolog Merve AKAR KANMAZ, MA

Klinik Psikolog Merve AKAR KANMAZ, MA

Klinik Psikolog Merve Kanmaz Psikoloji lisans eğitimini 2011-2016 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans öğrenimi sırasında Erasmus öğrenci değişim programıyla Almanya-Konstanz Üniversitesi’nde 2013-2014 Bahar döneminde eğitim aldı. ’Kişilerin yüz yüze iletişimi sırasında birbirlerinden hoşlanma ve kullanılan dil uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi’ adlı tez konusu ile 2016 yılında şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2019 yılında ‘Motivasyonun Karanlık Üçlü Kişilik Özelliği, İş Tatmini ve Depresyon, Stres, Kaygı Üzerindeki Etkisi’ adlı tez çalışmasıyla mezun oldu.

Klinik Psikolog Kanmaz, lisans eğitimi süresince Doç. Dr. Gül Günaydın ve Prof. Dr. Carnot Nelson’ın asistanlığını yaptı. Asistanlığı sırasında Doç. Dr. Gül Günaydın ve Doç. Dr. Emre Selçuk’un yürütmekte olduğu ‘Formation and Development of Attachment Mental Representations in Adulthood’ adlı çalışmada deney yürütücülüğüne, veri toplama ve analizlerine, ölçek standardizasyon çalışmalarına katkıda bulundu. Lisans eğitimi sırasında iki sene Bilkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğunu’nun başkanlığını yürüten Kanmaz, Psikoloji Alan Günleri, Psikoloji ve Sinirbilim Sempozyumu başta olmak üzere birçok seminer düzenledi. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Us Psikiyatri Enstitüsü ve Fransız Lape Hastanesi’nde klinik psikoloji stajlarını tamamladı. Stajı kapsamında hasta görüşmelerine, hasta vizitlerine, grup terapi seanslarına, atölye çalışmalarına ve çeşitli seminerlere katıldı. Bunlara ek olarak hastane bünyesinde yapılan madde ve alkol bağımlılığı servisinde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmalarında yer aldı. Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nunda da bir süre gönüllü psikolog olarak görev alan Kanmaz, bir yıl süreyle Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizörlüğünde danışan gördü ve Bilişsel ve Davranışçı Terapi uygulamalarında deneyim kazandı. Süpervizyon sürecini başarıyla tamamladıktan sonra DATEM'de eğitim koordinatörü olarak işe kabul edilen Merve Kanmaz, 2021 yılından itibaren DATEM Merkez Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Klinik Psikolog Merve Kanmaz, akademik hayatına, 2021-2022 eğitim döneminden itibaren Beykoz Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.