Ekip

Klinik Psikolog Feyza ADALMIŞ, MA

Klinik Psikolog Feyza ADALMIŞ, MA

Klinik Psikolog Feyza Adalmış, 2017-2021 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini tamamladı. Fen-Edebiyat Fakültesi üçüncüsü olarak yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi süresince çeşitli staj ve gönüllü çalışmalar ile mesleki yetkinliğini destekleyen Feyza Adalmış, T.C Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Florya Medicalpark Hastanesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde klinik psikoloji stajlarını tamamladı. Stajlar kapsamında klinik görüşmelere, hasta vizitlerine, grup terapi seanslarına, atölye çalışmalarına, çeşitli seminerlere, ölçek uygulama ve raporlanmasına katıldı.

Feyza Adalmış, 2021-2022 döneminde yine İstanbul Aydın Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sürecinde, süpervizyon çalışmalarını tamamlayarak Prof. Dr. Salih Güney danışmanlığında “Gençlerde Öz Güven ve Benlik Saygısı Gelişiminde Anne-Baba Tutumlarının Rolü ve Buna Yönelik Bir Model Önerisi” adlı projeyle mezun oldu. 2022 yılında DATEM’in açtığı burs programını kazandı ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitimine %100 burslu olarak katıldı.

Mart 2023’te DATEM’de çalışmaya başlayan Feyza Adalmış, halen Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun asistanlığı ve DATEM Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü görevlerini sürdürmektedir.