Ekip

Klinik Psikolog Dilara AYATA, MA

Klinik Psikolog Dilara AYATA, MA

Klinik Psikolog Dilara Ayata, DATEM'in Genel Koordintörü ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu'nun baş asistanıdır. 2019 yılında DATEM’in açtığı staj karşılığı burs programını kazandı. Stajı süresince Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık yaparken, eş zamanlı olarak Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları eğitimini %100 burslu olarak tamamladı. 2021-2023 yılları arasında DATEM Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 

2015 -2019 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi süresince Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karakulak ve Dr. Öğr. Üyesi Beyza Tepe ile bireylerin ahlaki yargılamadaki bilişsel süreçlerini inceleyen makale süreçlerinde asistanlık yaptı. Çeşitli konferanslar ve gönüllü çalışma deneyimleri ile lisans eğitimini destekleyen Dilara Ayata, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Bağcılar Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde klinik stajını tamamladı. Bu staj kapsamında klinik görüşme, psikoeğitim ve ev ziyaretleri süreçlerini gözlemleme fırsatı buldu ve psikotik hastalıklara sahip bireylerin iş hayatlarında damgalanmaması adına yürütülen süreçlerde aktif rol oynadı.

Klinik Psikolog Dilara Ayata, Bahçeşehir Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra,  2020-2021 yılları arasında Swansea Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sürecinde, Prof. Dr. Andrew Kemp tarafından yönetilen meta-analiz araştırma grubundan kabul aldı ve bu sayede yüksek lisans eğitimi boyunca Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) vaka yönetimi sunumlarına katılım sağlama hakkı edindi. Bilimsel Kanıt Temelli Klinik Uygulama Yaklaşımı’nı benimseyen Klinik Psikolog Dilara Ayata, yüksek lisans tezini Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Etkililiğini Kalp Atış Hızı Değişkenliği ölçümleri üzerinden inceleyen sistematik gözden geçirme ve meta-analiz olarak tamamladı.