Ekip

Psikolog Dilara Ayata

Psikolog Dilara Ayata

Psikolog Dilara Ayata, Bahçeşehir Üniversitesi’nde 2015-2019 yılları arasında psikoloji lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini döneminde Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karakulak ve Dr. Öğr. Üyesi Beyza Tepe ile bireylerin ahlaki yargılamadaki bilişsel süreçlerini inceleyen makale süreçlerinde asistanlık yaptı. Çeşitli konferanslar ve gönüllü çalışma deneyimleri ile lisans eğitimini destekleyen Ayata Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Bağcılar Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde klinik stajını tamamladı. Bu staj kapsamında klinik görüşme, psikoeğitim ve ev ziyaretleri süreçlerini gözlemleme fırsatı bulan Ayata, psikotik hastalıklara sahip bireylerin iş hayatlarında damgalanmaması adına yürütülen süreçlerde aktif rol oynadı.

Psikolog Dilara Ayata Bahçeşehir Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra, 2019 yılında DATEM’in açtığı staj karşılığı burs programını kazandı. Stajı süresince Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık yapan Ayata, eş zamanlı olarak Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları eğitimini tamamladı. Stajı sonrası DATEM’de işe kabul edilen Ayata halen Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na asistanlık görevine devam etmektedir.