Ekip

MERVE AKAR, MA

MERVE AKAR

Merve Akar Psikoloji lisans eğitimini 2011-2016 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans öğrenimi sırasında Erasmus öğrenci değişim programıyla Almanya-Konstanz Üniversitesi’nde 2013-2014 Bahar döneminde eğitim aldı. ’Kişilerin yüz yüze iletişimi sırasında birbirlerinden hoşlanma ve kullanılan dil uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi’ adlı tez konusu ile 2016 yılında şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisans eğitimine başladı ve derslerini ve süpervizyon sürecini tamamlayarak tez aşamasına geçti.

 

Akar, lisans eğitimi süresince Doç. Dr. Gül Günaydın ve Prof. Dr. Carnot Nelson’ın asistanlığını yaptı. Asistanlığı sırasında Doç. Dr. Gül Günaydın ve Doç. Dr. Emre Selçuk’un yürütmekte olduğu ‘Formation and Development of Attachment Mental Representations in Adulthood’ adlı çalışmada deney yürütücülüğüne, veri toplama ve analizlerine, ölçek standardizasyon çalışmalarına katkıda bulundu. Lisans eğitimi sırasında iki sene Bilkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğunu’nun başkanlığını yürüten Akar, Psikoloji Alan Günleri, Psikoloji ve Sinirbilim Sempozyumu başta olmak üzere birçok seminer düzenledi. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Us Psikiyatri Enstitüsü ve Fransız Lape Hastanesi’nde klinik psikoloji stajlarını tamamladı. Stajı kapsamında hasta görüşmelerine, hasta vizitlerine, grup terapi seanslarına, atölye çalışmalarına ve çeşitli seminerlere katıldı. Bunlara ek olarak hastane bünyesinde yapılan madde ve alkol bağımlılığı servisinde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmalarında yer aldı. Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nunda da bir süre gönüllü psikolog olarak görev alan Akar, bir yıl süreyle Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizörlüğünde danışan gördü ve Bilişsel ve Davranışçı Terapi uygulamalarında deneyim kazandı.

ECE KURTOĞLU, MA

ECE KURTOĞLU

Ece Kurtoğlu psikoloji lisans eğitimini 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde bölüm birinciliğiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Summer Away programı ile Güney Kore’de Myongji Üniversitesi’nde yaz okuluna katılarak Kore dili ve kültürü üzerine dersler aldı. 2017 yılında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans eğitimine başladı ve halen devam etmektedir.

 

Kurtoğlu, lisans eğitimi sırasında Dr. Ayşe Meltem Üstündağ Budak’ın asistanlığını yaptı. Asistanlığı sırasında deney yürütücülüğü, veri toplama ve analizlerine katkıda bulundu. Dr. Ayşe Meltem Üstündağ Budak ve Dr. İlke Sine Eğeci ile birlikte annenin kendi bakım alma deneyimlerinin, çocuklarına verdikleri bakım tecrübelerine ne şekilde yansıdığını, çocukların yeniliğe uyum sağlama davranışları üzerinden incelendiği araştırmayı yürüttü. Kurtoğlu’nun Doç. Dr. Ulaş Sunata süpervizörlüğünde ekip arkadaşları ile birlikte geliştirip çalışmasını yürüttüğü Suriyeli Mültecilere Karşı Tutum Ölçeği Viyana’da gerçekleşen Türk Göç Konferansı’nda sunuldu ve Selected Paper olarak yayınlandı.

 

Kurtoğlu lisans eğitimi sırasında lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyumu için Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda öğrenci koçluğu yaptı. Buna ek olarak, otizm tanısı almış çocuklara gölge öğretmenlik yaparak onların okul hayatlarındaki sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptı. Koç Üniversitesi’nde düzenlenen “ELC for Kids” programında, koordinatör asistanı ve stajyer psikolog olarak çalıştı. 2017 yılında Bilişsel Beceri sosyal sorumluluk projesinde gönüllü psikolog olarak görev yaptı. Bu süreçte çocukların akademik performanslarını arttırmak adına onların dikkat, hafıza, konsantrasyon ve işlemleme hızını arttırıcı uygulamalarda bulundu. Çalışmalarını klinik uygulama alanına genişletmek amacıyla 2018 yılında psikoterapi eğitimi ve deneyimi kazanmak için Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile çalışmaya başladı.

ZEYNEP CANSU ARMAĞAN, MA

ZEYNEP CANSU ARMAĞAN

İstanbul Özel Saint Benoît Fransız Lisesi mezunu olan Zeynep Cansu Armağan, Psikoloji ve İşletme çift-dal lisans eğitimini 2005-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde tamamladı. Mezuniyetinden sonra ortağı olduğu Elma Anaokulu’nun işletmecisi ve okul psikoloğu olarak görev aldı.

 

2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını Prof. Dr. Hüsnü Erkmen ile “Türkçe Boyutsal Obsesif-Kompülsif Ölçeği: Psikometrik Özellikleri ve Obsesif İnanişlarla İlişkisi” adlı tez çalışması ile tamamladı. Öğrenimini Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programında sürdüren Armağan, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapi dersleri almış ve onun süpervizyonu altında danışan görmüştür. Halen Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizyonunda doktora tez çalışmasını yapmaktadır.

 

EABCT Sertifikalı bir Bilişsel ve Davranışçı Terapist olan Armağan, doktora eğitimi sırasında Şema Terapi eğitimi ve süpervizyonunu da tamamlamıştır. Aldığı diğer eğitimler arasında Dr. Maria Ceu Salvador tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek tarafından verilen Oyun terapisi eğitimi, Türk Psikologlar derneği tarafından verilen WISC-R, Peri Masalları, Bender Gestalt, AGTE olmak üzere çeşitli zeka, kişilik ve gelişim testleri ile ilgili eğitimler yer almaktadır. Susan Yabsley, Elizabeth Tuters Anne-Çocuk Terapisi (İzle, Bekle, Merak Et ve Anne-Bebek) Çalıştayı’na katılan Armağan’ın Katip Çelebi Üniversitesi’nden M.E.B onaylı, Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu Sertifikası vardır. Armağan halen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.