Eğitimler

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi

DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı (BiKTeP) kapsamında düzenlenen ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen bu eğitimde katılımcılar etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri ve rol canlandırmaları, sınıf içi egzersizler ile klinik ortamlarda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarında Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedir. Yılda 3 kez düzenlenen bu kapsamlı eğitim toplam 60 saat süren 5 modülden oluşmaktadır. Katılımcılar Yeme Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları tedavisinin ele alındığı 2 ek modülle 86 saatlik BDT Eğitimini tamamlama seçeneğine de sahiptirler.

Ayrıntıları Görüntüleyin

Psikolojik Travma Tedavisi ve Eğitimi

Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitiminin amacı alanda çalışan psikologlara ve klinik psikologlara travmatik olayların yol açtığı travmatik stres sorunlarının etkili tedavisini öğretmektir. Eğitim Programı 2020 Ocak ayında başlayacaktır.

*Bu eğitim kurumlara özel olarak da düzenlenebilmektedir.

Ayrıntıları Görüntüleyin

Süpervizyon

Süpervizyonun amacı aktif danışan gören klinisyenlerin klinik bilgi ve becerilerini güçlendirerek yetkin klinisyenler yetiştirmektir. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen süpervizyon haftalık oturumlar şeklinde düzenlenmektedir ve toplam 6 ay (50 saat) sürmektedir. Süpervizyon grupları 4 kişiden oluşur.

Ayrıntıları Görüntüleyin