Eğitimler

Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları

DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı (BiKTeP) kapsamında düzenlenen ve tümü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen bu eğitimde katılımcılar etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri, örnek seans videoları, rol canlandırmaları ve sınıf içi egzersizler ile klinik ortamlarda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarında Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedir. Yılda 3 kez düzenlenen bu kapsamlı eğitim toplam 74 saat süren 6 modülden oluşmaktadır. Katılımcılar Yeme Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları tedavisinin ele alındığı 2 ek modülle 100 saatlik BDT Eğitimini tamamlama seçeneğine de sahiptirler. 

Ayrıntıları Görüntüleyin

Bilişsel ve Davranışçı Terapilerde Mindfulness Uygulamaları

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen bu eğitimde katılımcılar; etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri, rol canlandırmaları ve sınıf içi egzersizler ile klinik ortamlarda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarında Bilişsel ve Davranışçı Terapilerde Mindfulness uygulamalarını öğrenmektedir. Bu yıl ilk kez düzenlenen bu  eğitim toplam 12 saatten oluşmaktadır. Eğitime, herhangi bir kurumdan ya da üniversiteden Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi alan psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist ve psikiyatri hemşireleri katılım sağlayabilirler.

Ayrıntıları Görüntüleyin

Psikolojik Travma ve Tedavisi

Psikolojik Travma ve Tedavisi oturumlarının amacı alanda çalışan psikologlara ve klinik psikologlara travmatik olayların yol açtığı psikolojik sorunları, bunların ortaya çıkış mekanizmalarını, etkisi araştırmalarda gösterilmiş terapi programlarını ve travma alnındaki güncel konuları tanıtmaktır. Program şu an planlanma aşamasındadır. 

*Kurumlara özel olarak da düzenlenebilmektedir.

Ayrıntıları Görüntüleyin

Süpervizyon Programları

DATEM bünyesinde düzenlenen Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitim Programı (BDT Eğitimi) kapsamında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu terapistlerin klinik bilgi, yetkinlik ve becerilerini güçlendirmek amacıyla süpervizyon vermektedir. Uluslararası eğitim standartlarına göre süpervizyon bir terapistin gördüğü bir vakanın tüm tedavisinin daha yetkin ve tecrübeli bir klinisyen tarafından başından sonuna kadar takip edilmesi ve terapistin doğru uygulama yapabilmesi için geribildirimler alması sürecidir.

Ayrıntıları Görüntüleyin

Terapistin Soru İşaretleri - Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile Vaka Konsültasyonu (Online)

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile Vaka Konsültasyonu, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun klinik uygulama alanına katkı sağlamak amacıyla terapistlere / terapist adaylarına yönelik gerçekleştirdiği düzenli buluşmalardır. Bilişsel ve Davranışçı Terapilere ilgi duyan klinisyenlerin bir araya geldiği bu oturumlar, terapistlere danışanlarıyla klinik uygulamalarına yönelik sorularını Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na sorma imkânı verir. Bu oturumların temel amacı terapistlerin uygulamayla ilgili zorlanmalarını, çelişkilerini, zihinlerinde oluşan soru işaretlerini gidermeye çalışmaktır.

 

 

Ayrıntıları Görüntüleyin

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Uygulamaları- Asenkron

DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı (BiKTeP) kapsamında düzenlenen ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından anlatılan bu asenkron eğitim, bilişsel ve davranışçı terapilerin modern uygulamalarına hâkim olmayı isteyen ve eğitimi kendi uygun zamanında dinleme ihtiyacı olan terapistler için tasarlandı. Bu eğitimde terapistler, psikolojik sorunları karakterize eden düşüncelerin, duyguların, fiziksel hislerin ve açık davranışların gelişimini, teorik ilkeler doğrultusunda klinik değerlendirme yapmayı, seans yapılandırmayı ve yürütmeyi, terapötik ilişki kurmayı, değerlendirmeden gelen bilgiyle vaka formülasyonu geliştirmeyi öğreniyorlar. Ders anlatımı, kültürümüze uygun zengin vaka örnekleri ve seans videoları ile bezenmiş bu eğitim dinleyiciye klinik uygulama yolunu gösteriyor. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun Bilişsel ve Davranışçı Terapilerde Vaka Formülasyonu ve Terapi Planlama: Klinik Davranış Analizi Yaklaşımı kitabıyla izlendiğinde eğitim, terapiste teorik bilgisiyle danışana özel vaka formülasyonu geliştiren ve bilimsel destekli terapi yöntemlerini yaratıcı şekillerde kullanan bir bilim insanı ve sanatçı gibi çalışma fırsatı sunuyor.

Ayrıntıları Görüntüleyin