Eğitim

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi - BDT Eğitimi

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi - BDT Eğitimi

DATEM’in Bilimsel Kanıt Temelli Psikoterapiler Programı (BiKTeP) kapsamında düzenlenen ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen bu eğitimde katılımcılar etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri ve rol canlandırmaları, sınıf içi egzersizler ile klinik ortamlarda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarında Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedir. Yılda 3 kez düzenlenen bu kapsamlı eğitim toplam 60 saat süren 5 modülden oluşmaktadır. Katılımcılar Yeme Bozuklukları tedavisinin ele alındığı bir ek modülle 72 saatlik BDT eğitimi tamamlama seçeneğine de sahiptirler

Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi

Psikolojik Travma ve Tedavisi Eğitimi

Bu eğitim özellikle psikolojik travma vakalarıyla çalışan ve ya psikolojik travmaya ilgi duyan ruh sağlığı uzmanlarının alanla ilgili genel bilgileri kazanmalarını hedeflemektedir.
Bu eğitim kurumlara özel olarak da düzenlenebilmektedir.
Program yoğunluğundan dolayı 2016 - 2017 eğitim döneminde yer almayacaktır.

Süpervizyon

Süpervizyon

Süpervizyonun amacı aktif danışan gören klinisyenlerin klinik bilgi, becerilerini güçlendirerek yetkin klinisyenler yetiştirmektir. Süpervizyon 3-4 kişilik gruplardan oluşan ve toplamda 40 saat süren 20 haftalık yoğun ve kapsamlı bir programdır.

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesi

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu eğitimlerinde yetiştirdiği terapist adaylarının klinik alanda bilimsel-temelli yaklaşımı benimsemelerini; etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış terapi yöntemleri uygulamayı öğrenmelerini; teorik bilgi, deneyim ve bilimsel verilere dayalı vaka formülasyonu (ya da vaka kavramsallaştırması) yaparak etkili terapi planı yapabilmelerini hedeflemektedir. Bu yaklaşımın ayrıntılarını okuyabilirsiniz.