Eğitimler

Süpervizyon Programları

Büyük Grup Süpervizyon

Grup en fazla 24 kişiden oluşur ve toplamda 102 saati tamamlayan terapistlere katılım belgesi verilir.

Küçük Grup Süpervizyon

Grup en fazla 4 kişiden oluşur ve toplamda 40 saati tamamlayan terapistlere katılım belgesi verilir. Bu programa sadece klinik psikolog ünvanı almış terapistler katılabilir. Bu programı başarıyla tamamlayan kişiler bir mülakat süreci sonrasında DATEM bünyesinde terapist olarak çalışmaya hakkı kazanabilirler.

Bireysel Süpervizyon

Süpervizyon haftalık 50 dakika süren oturumlardan oluşur ve en az 12 saati tamamlayan terapistlere katılım belgesi verilir.

Süpervizyon 

DATEM bünyesinde düzenlenen Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitim Programı (BDT Eğitimi) kapsamında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu terapistlerin klinik bilgi, yetkinlik ve becerilerini güçlendirmek amacıyla süpervizyon vermektedir. Uluslararası eğitim standartlarına göre süpervizyon bir terapistin gördüğü bir vakanın tüm tedavisinin daha yetkin ve tecrübeli bir klinisyen tarafından başından sonuna kadar takip edilmesi ve terapistin doğru uygulama yapabilmesi için geribildirimler alması sürecidir. 

BDT süpervizyonu iki temel amaç güder: (1) terapi alan danışanların yetkin ve doğru bir uygulama ile yürütülen bilişsel ve davranışçı terapiler almasını sağlamak ve terapiden sağladıkları faydayı nesnel bir şekilde değerlendirmek; (2) terapistlerin klinik ve terapötik bilgi ve becerilerini güçlendirerek onları yetkin klinisyenler olarak yetiştirmek. Süpervizyon teorik terapi eğitiminden bağımsız bir süreçtir ve terapistin aktif danışan görmesini gerektirir. DATEM bünyesinde düzenlenen BDT Eğitimini tamamlayan terapistler farklı ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen 3 süpervizyon programına katılabilirler. 

 

 

Büyük grup süpervizyonunun amacı terapistlerin vaka formülasyonu geliştirme, formülasyon doğrultusunda terapi planı yapma ve terapi planının barındırdığı temel yöntemleri uygulama becerilerini güçlendirmektir. Bu amaçla terapistler 2 farklı danışanla yürüttükleri BDT sürecinden sundukları kesitler üzerinden süpervizyon alırlar. Bu kesitler klinik değerlendirme ve formülasyon geliştirmek için yürütülen seanslardan biri ve terapi yöntemlerini aktif olarak uyguladığı seanslardan biri olarak belirlenmiştir. Süpervizör bu seansları ayrıntılı izleyerek geribildirim verir. Terapist terminasyon seansının deşifresini sunar ve tüm terapi sürecine yönelik bir vaka raporu hazırlar. Bunun üzerinden geribildirim alır. Süpervizyon oturumlarında klinisyenler kendi vakaları dışında diğer terapistlerin vakalarının süpervizyon sürecini takip ederek de oturumlardan faydalanırlar.

Büyük Grup Süpervizyonunun Formatı ve Akışı

Büyük grup süpervizyonu en fazla 24 kişiden oluşur ve toplam 102 saat sürer. Grup 34 hafta (9 ay) boyunca haftada bir kere düzenli olarak buluşur. Her oturumun süresi 3 saattir. Terapistler süreç boyunca farklı sorunu olan 2 vakayla yürüttüğü 4 seansın görüntü ya da ses kaydını süpervizyon sürecine getirir. Süpervizör oturumlarda bu kayıtlardan kesitler izleyerek geribildirim verir. Tüm süreç Zoom üzerinden online olarak ilerler.

Süpervizyon sürecinin ayrıntılı akışını aşağıda görebilirsiniz:

·       Aşama I  (Hafta 1-8): Tüm terapistler ilk danışanlarının klinik değerlendirme ve formülasyon geliştirme seanslarından (ilk 4 seans) birini sunar. Değerlendirme bulgularını ve geliştirdiği formülasyonu yazılı olarak iletir. Formülasyonun doğruluğu teyit edilir ve terapi planı konuşulur. Her oturumda önceden belirlenen 3 terapist vaka sunumu yapar. Bu süreç içerisinde her katılımcının sunum için 1 saat hakkı bulunur.

·       Aşama II (Hafta 9-16): Tüm terapistler formülasyonu geliştirilen ve terapi planı yapılan danışanla yürüttükleri yöntem uygulama seanslarından bir tanesini sunar. Bu aşamada ilk 8 haftadaki sunum sırası takip edilir. Her oturumda yine 3 terapist vaka sunumu yapar ve her birinin 1 saat hakkı bulunur.

·       Aşama III (Hafta 17): Tüm terapistler terminasyon deşifrelerini ve süpervizyon raporlarını teslim ederler. Terminasyon süreçleri tartışılır.

·       Aşama IV (Hafta 18-25): Tüm terapistler ikinci danışanlarının klinik değerlendirme ve formülasyon geliştirme seanslarından (ilk 4 seans) birini sunar. Değerlendirme bulgularını ve geliştirdiği formülasyonu yazılı olarak iletir. Formülasyonun doğruluğu teyit edilir ve terapi planı konuşulur. Her oturumda önceden belirlenen 3 terapist vaka sunumu yapar. Bu süreç içerisinde her katılımcının sunum için 1 saat hakkı bulunur.

·       Aşama V (Hafta 26-33): Tüm terapistler formülasyonu geliştirilen ve terapi planı yapılan ikinci danışanlarıyla yürüttükleri yöntem uygulama seanslarından bir tanesini sunar. Her oturumda yine 3 terapist vaka sunumu yapar ve her birinin 1 saat hakkı bulunur.

·        Aşama VI (Hafta 34): Tüm terapistler terminasyon deşifrelerini ve süpervizyon raporlarını teslim ederler. Terminasyon süreçleri tartışılır. Süpervizyon sürecinin kapanışı yapılır.

Katılım Koşulları

Süpervizyona Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen BDT Eğitimi’nin temel düzeyini tamamlamış olan terapistler katılabilirler. Farklı eğitimleri tamamlamış terapistler grup dinamiğinin korumak adına sürece dahil edilmezler (bkz. bireysel süpervizyon). Terapistlerin bir Süpervizyon Çerçeve ve Gizlilik Anlaşması imzalamaları beklenmektedir. Ayrıca terapistlerin süpervizyon sürecine getirecekleri vakalardan seanslarının dinlenmesine yönelik yazılı izin almaları ve bunu DATEM’e iletmeleri gerekmektedir. Son olarak süpervizyon sürecini başarılı olarak tamamlamak için terapistlerin en az 30 oturuma katılmaları, iki tane birbirinden farklı sorunu olan vakayla çalışmaları ve sürecin gerektirdiği yazılı ödevleri sunmuş olmaları gerekmektedir.

Sertifikasyon

Süpervizyon programının gereklerini yerine getirerek tamamlayan terapistlere bir katılım belgesi düzenlenecektir.

Ücretlendirme

Program, Ekim ayının ilk haftası başlayacaktır. Ödemeler aylık olarak yapılır. Terapist katılmadığı oturumların ücretini öder. Program ücretleri hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Küçük grup süpervizyonu, terapistlerin vaka formülasyonu geliştirme, formülasyon doğrultusunda terapi planı yapma, terapi planını uygulama ve terapi sürecini yönetme becerilerini güçlendirmektir. Bu amaçla terapistler en az 1 danışanla yürüttükleri BDT süreci üzerinden süpervizyon alırlar. Her oturumda terapist danışanıyla gerçekleştirdiği seansı sunar, süpervizör terapi sürecinin her seansını takip eder ve geribildirimler verir. Bu doğrultuda belirlenmiş bazı seansların kayıtları birlikte incelenir. Terapist tüm terapi sürecine yönelik bir vaka raporu hazırlar. Süpervizyon oturumlarında klinisyenler kendi vakaları dışında diğer terapistlerin vakalarının süpervizyon sürecini takip ederek de oturumlardan faydalanırlar.

Küçük Grup Süpervizyonunun Formatı ve Akışı

Küçük grup süpervizyonu en fazla 4 kişiden oluşur ve toplam 40 saat sürer. Grup 16 hafta (4 ay) boyunca haftada bir kere düzenli olarak buluşur. Her oturumun süresi 2,5 saattir. Terapistler farklı sorunları olan en az 1  vakayla yürüttükleri seansları süpervizyon sürecine getirir. Her seans için bir seans raporu sunar. Terapist, uygulamalarına yönelik geribildirim alır ve süpervizöre sorular sorar. Tüm terapi sürecine yönelik bir vaka raporu hazırlar. Tüm süreç Zoom üzerinden online olarak ilerler.

Küçük grup süpervizyonunu serbest bir akış izler. Terapistin danışanlarını ardışık sırayla sürece getirmesi beklenir. İsteyen terapist aynı anda 2 danışanla çalışarak bunları süpervizyona getirebilir. Ancak süpervizyonun verimini arttırmak için her oturumda bir terapistin en fazla 2 danışanı tartışılır.

*Küçük grup süpervizyonu başarıyla tamamlayan terapistler, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından yapılacak olan değerlendirme ve mülakat sonucunda DATEM bünyesinde terapist olarak çalışmaya hak kazanacaklardır.

Katılım Koşulları

Süpervizyona Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitiminin ileri düzeyini (8 modül) tamamlamış olan terapistler katılabilirler. Farklı eğitimleri tamamlamış terapistler grup dinamiğinin korumak adına sürece dahil edilmezler (bkz. bireysel süpervizyon). Bu programa sadece klinik psikolog ünvanı almış terapistler katılabilir. Terapistlerin bir Süpervizyon Çerçeve ve Gizlilik Anlaşması imzalamaları beklenmektedir. Ayrıca terapistlerin süpervizyon sürecine getirecekleri vakalardan seanslarının dinlenmesine yönelik yazılı izin almaları ve bunu DATEM’e iletmeleri gerekmektedir. Son olarak süpervizyon sürecini başarılı olarak tamamlamak için terapistlerin en az 14 oturuma katılmaları, en az 1 vakayla çalışarak terminasyon yapmaları ve sürecin gerektirdiği yazılı ödevleri sunmuş olmaları gerekmektedir.

Sertifikasyon

Süpervizyon programının gereklerini yerine getirerek tamamlayan terapistlere bir katılım belgesi ve transkript düzenlenecektir.

Ücretlendirme

Program Ekim ayının ilk haftası başlayacaktır. Ödemeler aylık olarak yapılır. Terapist katılmadığı oturumların ücretini öder. Program ücretleri hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Bireysel süpervizyonun amacı vaka formülasyonu geliştirme, formülasyon doğrultusunda terapi planı yapma, terapi planını uygulama ve terapi sürecini yönetme becerilerini güçlendirmektir. Terapist, istediği sayıda danışanı süpervizyona getirebilir. Ancak her bir danışanın tüm terapi süreci süpervizör tarafından takip edildiği için her oturumda tercihen 2 en fazla 3 danışan tartışılır. Bireysel süpervizyon haftalık 50 dakika süren oturumlardan oluşur ve ucu açık bir süreçtir.

Katılım Koşulları

Süpervizyona katılım için Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen BDT Eğitiminin temel düzeyini ya da herhangi bir başka BDT Eğitiminin teorik kısmını tamamlamış olmak gerekmektedir. Başka eğitimleri tamamlamış olan terapistler Prof Dr. Ebru Şalcıoğlu’yla bir mülakat görüşmesi sonrası süpervizyona katılabilirler. Terapistlerin bir Süpervizyon Çerçeve ve Gizlilik Anlaşması imzalamaları beklenmektedir. Ayrıca terapistlerin süpervizyon sürecine getirecekleri vakalardan seanslarının dinlenmesine yönelik yazılı izin almaları ve bunu DATEM’e iletmeleri gerekmektedir.

Sertifikasyon

Bireysel süpervizyon serbest ilerlediği için terapist tamamladığı süreye yönelik sertifika alır. Sertifika alabilmek için en az 12 oturuma katılmaları, en az 1 danışanla çalışarak terminasyon yapmaları ve vaka raporu sunmaları beklenmektedir. 

Ücretlendirme

Ücretlendirme hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.