Eğitimler

Süpervizyon

Eğitmen

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Süre ve Format

Süpervizyon haftalık düzenlenen oturumlarla toplam 6 ay (50 saat) sürecektir.
Her oturumun süresi 2 saattir.
Her katılımcının vakası, kişilere eşit süre ayrılarak ele alınacaktır.
Program Ekim ayının ilk haftası başlayacaktır.

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu terapist adaylarının klinik bilgi, yetkinlik ve becerilerini geliştirmek amacıyla Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitim Programı (BDT Eğitimi) geliştirmiştir. Bu programın amacı, katılımcılara uluslararası eğitim standartları doğrultusunda vaka formülasyonu ve bilimsel bulgularla etkisi gösterilmiş bilişsel ve davranışçı terapi (BDT) yöntemlerini öğretmek, egzersizler aracılığıyla klinik uygulama yetilerini güçlendirmektir. Bu amaçla vaka değerlendirme ve formülasyonu içeren 12 saatlik bir modülün ardından klinik ortamlarda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarında güncel, uygulanabilirliği yüksek BDT yöntemleri etkisi bilimsel araştırmalarda gösterilmiş tedavi kılavuzları temel alınarak katılımcılara aktarılmaktadır.

Uluslararası eğitim standartlarına göre süpervizyon bir klinisyenin gördüğü bir vakanın tüm tedavisinin daha yetkin ve tecrübeli bir terapist tarafından başından sonuna kadar seans seans takip edilmesi ve klinisyenin doğru uygulama yapabilmesi için geribildirimler alması sürecidir. Süpervizyon teorik terapi eğitiminden bağımsız bir süreçtir ve terapistin aktif danışan görmesini gerektirir.

Süpervizyonun Amacı

Bilişsel ve davranışçı terapilerde süpervizyonun iki temel amacı vardır:

  1. Terapi alan danışanların yetkin ve doğru bir uygulama ile yürütülen bilişsel ve/veya davranışçı terapi almasını sağlamak ve terapiden sağladıkları faydayı nesnel bir şekilde değerlendirmek;
  2. Terapist adaylarının klinik ve terapötik bilgi ve becerilerini güçlendirerek onları yetkin klinisyenler olarak yetiştirmek.

Bu hedefler doğrultusunda süpervizör terapistle iş birliği içinde her zaman danışanların menfaatini gözeterek süreci yönetir. Süpervizyon sürecinde süpervizör klinisyen adayının aşağıda listelenen konularda gelişimini destekler ve değerlendirir:

  • Danışanın sorunlarını ve bunları sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme,
  • Yazılı vaka formülasyonu geliştirme,
  • Bilişsel ve davranışçı tedavi yöntemlerini uygulama ve ev ödevleri düzenleme,
  • Tedavi sonlandırma (terminasyon) ve takip,
  • Zaman yönetimi ve etkililik için seans yapılandırma,
  • Danışanlarla sağlıklı ve uygun terapötik ilişkiler geliştirme ve bu ilişkiyi koruma, bunun için gerekli klinik görüşme becerilerini kullanma,
  • Danışanlarla çalışırken kendi yetkinlik sınırlarını tanıma ve seans içi duygu, düşünce ve davranışlarına yönelik öz farkındalık geliştirme.
  • Etik ilkelere uyma.

Süpervizyon, terapist olarak yetişmek için çok önemli bir öğrenim süreci olsa da terapi yöntemlerinin öğretildiği didaktik oturumlar süreci değildir. Süpervizör, süpervizyon alan klinisyen adayının bu terapi ekolüne ait teorik eğitimini tamamladığını varsayar ve terapist adayı bunu baştan kabul eder. Süpervizyon terapistin terapi süreci de değildir. Süpervizör terapistin sorunları etkili tedavi uygulamasına engel oluyorsa bu konuda onu geribildirimleriyle destekler ama ona terapi uygulamaz.

Süpervizyonun Şekli

Süpervizyon, vaka tartışmalarını canlı tutmak ve aktif katılımı sağlayabilmek için küçük gruplar (4 kişi) ile düzenlenir ve grup her hafta düzenli olarak buluşur. Süpervizyon oturumlarında klinisyenler kendi vakaları dışında diğer terapistlerin vakaları ile ilgili süpervizyon sürecini takip ederek de oturumlardan faydalanırlar. DATEM’in düzenlediği Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi içinde gerçek anlamda süpervizyon bulunduran az sayıdaki eğitim programlarından biridir.

Süpervizyon Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından 4 kişilik gruplara yerinde ve şehir dışındaki katılımcılar için online olmak üzere 2 farklı şekilde verilmektedir. Yerinde süpervizyonlar DATEM’in İstanbul Nişantaşı’da bulunan merkezinde gerçekleşirken, online süpervizyon Zoom ve benzeri konferans görüşmesi olanağı sağlayan bir program aracılığı ile gerçekleşmektedir. Online süpervizyonda tüm katılımcılar ve süpervizörleri konferans görüşmesi ile bağlantı kurarak süpervizyon seanslarını gerçekleştirmektedirler. COVID-19 pandemisi nedeniyle şu anda tüm süpervizyonlar online yürütülmektedir.

Talep eden klinisyenler bireysel süpervizyon da alabilirler.

Süpervizyonun Süresi

Süpervizyon grubu 4 kişiden oluşur. Her oturumun süresi 2 saatir. Süpervizyon 6 ay (25 hafta - 50 saat) sürecektir. Süpervizyonun fayda sağlaması oturumlara düzenli katılmayı gerektirir. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu kendi BDT Eğitimi’ni tamamlayan terapistlere bu süpervizyon programı düzenlemektedir.

*Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, BDT Eğitimi'ni başka kurumlardan tamamlayan kişilere bireysel süpervizyon vermektedir. Süpervizyona kabul için ön görüşme gereklidir.

Program tarihleri ve ücretlendirme hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Programı eksiksiz olarak tamamlayıp en az iki farklı sorunu olan 2 vaka ile çalışan kişilere katılım belgesi düzenlenecektir.

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) Eğitimi katılım şartlarını karşılamak ve bu eğitimi tamamlamış  olmak.

Aktif olarak danışan görüyor olmak.

Eğer başka bir BDT eğitiminiz varsa ve süpervizyon almak istiyorsanız bireysel süpervizyon için başvuru yapabilirsiniz.