Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi

Başvuru Formu

Formdaki bilgiler tarafımızca incelendikten sonra kaydınızın tamamlandığına dair e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirileceksiniz.

Eğitimin herhangi bir aşamasında lisans diplomanızın fotokopisini veya mezuniyet belgenizin fotokopisini bize teslim etmeniz gerekmektedir.

Kişisel Bilgiler
Ad-Soyad:(*)
T.C Kimlik No:(*)
Telefon No:(*)
Eğitim boyunca aktif olarak kullanılacak Whatsapp grubuna katılmayı onaylıyor musunuz? (*)  Evet, Onaylıyorum Hayır, Onaylamıyorum
Mail Adresi:(*)
(Eğitim materyalleri Google Drive üzerinden paylaşılacağı için lütfen gmail adresinizi veriniz.)
Adres:(*)
Eğitim Bilgileri
Lisans
Üniversite:(*)
Bölüm:(*)
Mezuniyet Yılı:(*)
Yüksek Lisans
Üniversite:
Program:
Durumu:  Öğrenci Mezun
Mezuniyet Yılı:
Doktora
Üniversite:
Program:
Durumu:  Öğrenci Mezun
Mezuniyet Yılı:
Program Bilgileri
Katılacağınız Eğitim:(*)
Katılacağınız modüller:(*)
Ön Kayıt Ödemesi Bilgileri
Ödemeyi ne şekilde yaptınız?(*)
Ödeme Tarihi:(*)
Fatura Bilgileri
Ödeme takibini kolaylaştırmak için ön kayıt ve modül ücretlerini aynı hesaptan göndermenizi rica ederiz.
Ödeme Yapan Kişinin;
Ad-Soyad:(*)
T.C Kimlik No:(*)
Adres:(*)
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum